Hans Naess Appointed New CFO of Heliospectra AB

(GOTHENBURG, Sweden/SAN FRANCISCO, CA, March 4, 2019 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, has appointed Hans Naess as the new Chief Financial Officer (CFO) of Heliospectra AB. Hans has acted as interim CFO since September 24, 2018. He began the role as CFO on March 1st, 2019.  

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Pressmeddelande, Göteborg, 2019-02-22 Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org. nr 556695-2205, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 mars 2019 kl. 9.00 på Radisson Blu Riverside Hotel Göteborg med adress Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 8.00.

Heliospectra carries out rights issue and obtain bridge financing

GOTHENBURG, Sweden, February 22, 2019 Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” or “the Company”), which is listed on Nasdaq First North, announces that the Company’s Board of Directors proposes a new share issue of approximately SEK 52.7 million with preferential rights for existing shareholders. The terms of the rights issue are that 3 existing shares entitle the shareholder to subscribe for 1 new share at the price of 4.5 SEK. The rights issue is 100 percent underwritten through subscription and guarantee commitments by the Company’s largest shareholders, the Weland Group and Midroc.

Heliospectra genomför företrädesemission och upptar brygglån från huvudägare

GÖTEBORG, Sverige, 2019-02-22 Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 52,7 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att 3 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 4,5 kr. Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från Bolagets största ägare, Welandkoncernen och Midroc.

Year End Report 2018, Heliospectra AB ( publ)

GOTHENBURG, Sweden / SAN FRANCISCO, CA, February 22, 2019 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, are today presenting its Year-End Report for 2018.

Bokslutskommuniké 2018, Heliospectra AB ( publ)

GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Californien, den 22 februari 2018 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin Bokslutskommuniké för 2018.

Leading European Research Facility Invest in Heliospectra’s LED Lighting Solutions

(GOTHENBURG, Sweden/SAN FRANCISCO, CA, Feb 21, 2019 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces an order from a leading medicinal plant research facility in Spain. The research company is expanding its greenhouse production and has placed an order for Heliospectra’s fully adjustable ELIXIA LED lighting solution. The order value is SEK 2,0 million (€ 189,000).  

Heliospectras tekniska tjänsteerbjudande samlas under varumärket helioCARE™

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 20 februari 2019 Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager idag nylanseringen av heliospectras tekniska tjänsteerbjudande under helioCARE™. Heliospectra erbjuder idag ett team av experter och en rad tekniska tjänster utformade för att hjälpa odlare och företag att öka avkastningen, accelerera skörden och uppnå standardiserade produktionscykler till en hög kvalitet året runt.

Heliospectra’s Technical Services Portfolio Re-branded Under helioCARE™

GOTHENBURG, Sweden / SAN FRANCISCO, CA, 20 februari 2019 Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces the re-brand of Heliospectra’s technical services under the new name helioCARE™. Heliospectra offers a team of experts and a range of turnkey services designed to help growers and businesses to increase yields, accelerate harvests, and achieve consistent crop quality and production cycles.

Heliospectras kontrollsystem helioCORE™ tilldelas en 2019 AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological Engineers

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 15 februari 2019 Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, är stolta att tillkännage att deras innovativa ljusstyrningssystem helioCORE™ (https://www.heliospectra.com/led-grow-light-control-software/) har tilldelats en 2019 AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) i kategorin “Enastående innovationer inom produkt- eller systemteknik.”