KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

(Göteborg, Sverige, 2a maj 2023, kl 16:25) – Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695–2205 (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2023 kl. 14.00 i Bolagets lokaler med adress Fiskhamnsgatan 2 i Göteborg, våning 7. Registrering till stämman börjar kl. 13.30.

Heliospectras företrädesemission är registrerad och handeln med BTA upphör

(Göteborg, Sverige, 25th april 2023, kl: 15:10) – Antalet aktier i Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har ökat med 15 488 111 till följd av Bolagets företrädesemission av aktier, vilken styrelsen beslut om den 13 mars 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022 (”Företrädesemissionen”). Samtliga aktier i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktie (”BTA”) är fredagen den 28 april 2023.

Heliospectra offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission

Göteborg, 11 april 2023 kl. 16:10 Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier, vilken styrelsen beslut om den 13 mars 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022 (”Företrädesemissionen”). Det slutgiltiga utfallet visar att 15 479 851 aktier, motsvarande cirka 82,33 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 8 260 aktier, motsvarande 0,04 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 82,37 procent av Företrädesemissionen. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 21,5 MSEK.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

(Göteborg, Sverige, 3e april 2023, kl: 19:10) – Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695–2205 (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2023 kl. 9.00 i Bolagets lokaler med adress Fiskhamnsgatan 2 i Göteborg, våning 7. Registrering till stämman börjar kl. 8.30.