Heliospectras styrelse utser Bonny Heeren till permanent VD och tillförordnad CFO

Göteborg, Sverige, 28 februari 2023, kl. 14:15 CET  Heliospectra AB:s (publ) styrelse är glada att kunna meddela att de har utsett Bonny Heeren till permanent vd för Heliospectra. Bonny utsågs till tillförordnad vd den 1 januari 2022. Efter ett övergångsår för Heliospectra, både på strategisk och operativ nivå, har han nu accepterat tjänsten som permanent VD och kommer att tillträda sin nya roll från och med den 1 mars 2023. Samtidigt kommer Bonny även att ta över som tillförordnad CFO efter Annika Westlund som har beslutat att avgå.

Heliospectra’s Board Appoints Bonny Heeren as permanent CEO and interim CFO

Gothenburg, Sweden, 28 February 2023, at 14:15 CET   Heliospectra AB’s (publ) board is happy to announce that they have appointed Bonny Heeren as permanent CEO. Bonny was appointed interim CEO on January 1st, 2022. Following a transitional year for Heliospectra, on both a strategic and operational level, he has accepted the position as permanent CEO and will assume his new role as of March 1st, 2023. At the same time, Bonny will also take over as interim CFO from Annika Westlund, who will step down as CFO. 

Heliospectra lanserar MITRA Flex, en ny LED lampa med flexibelt mörkrött ljus för applikationsbaserad odling

GÖTEBORG, Sverige, 24 februari 2023, kl. 08:00 – Heliospectra AB (publ) utökar produktportföljen och MITRA-plattformen med MITRA Flex, marknadens första tillgängliga trådlöst styrda lampa med flexibelt mörkrött ljus. Den nya lösningen erbjuder kunderna tre ljusspektra i ett utan att förlora kraft, vilket gör den perfekt för kundanpassad och applikationsbaserad odling. Lampan lämpas sig extra väl för plantor som gynnas av ljusbehandlingar med mörkrött ljus i slutet av dagen eller i slutet av produktionen, eller för att säkerställa en hälsosam gröda året runt, även under säsonger med svagt naturligt ljus.

Heliospectra Launches MITRA Flex, a New Flexible Far-Red Light for Application Based Growing

GOTHENBURG, Sweden, 24 February 2023, at 08:00 CET – Heliospectra AB (publ) expands product portfolio and MITRA platform with MITRA Flex, the market’s first available wireless controlled flexible far-red light. The new solutions offer customers three spectra in one without losing power, making it perfect for customizable and application-based growing, such as end-of-day or end-of-production light treatments with far-red, or to ensure a healthy crop year-round also in low light seasons.

Nordamerikansk AgTech-kund väljer Heliospectras smarta LED-belysningslösningar

(Göteborg, Sverige, 11 november 2022, kl. 14:45 CET)– Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO), en ledare inom smart belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order till ett amerikanskt AgTech-företag som förser odlare med innovativa och hållbara lösningar för att odla effektivt och samtidigt skydda mot skadedjur och sjukdomar. Beställningen avser Heliospectras smarta trådlösa system vilket består av LED-belysningslösningen MITRA, den trådlösa Adelphi-konnektorn samt kontrollsystemet helioCORE™. Det datadrivna trådlösa systemet skapar en uppkopplad optimerad ljusmiljö för grödor samtidigt som det ger betydande energibesparingar för odlare. Ordervärdet är 795 000 USD.

North American AgTech Customer Selects Heliospectra’s Smart LED Light Solutions

(Gothenburg, Sweden, Nov. 11, 2022, at 14:45 CET)– Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO), a leader in smart lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces a new order for an American AgTech company providing farmers with innovative and sustainable solutions for crop growth and pests and disease protection. The order is for Heliospectra’s smart wireless solution, including the MITRA LED lighting solution, the Adelphi wireless connector, and the helioCORE™ system. The data-driven wireless solution creates a connected light system that optimizes the light environment for crops while providing significant energy savings for growers. The order value is $795,000 USD.