Kallelse till årsstämma i Heliospectra

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016 kl. 15.00 i bolagets lokaler med adress Frans Perssons Väg 6 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Heliospectra presenterar nya forskningsresultat vid 8th International Symposium on Light in Horticulture

Heliospectra AB (publ), noterat på Nasdaq First North, som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, kommer att presentera sina senaste forskningsresultat kring ljuskvalitet och ljusoptimering vid det kommande VIII International Symposium on Light in Horticulture. Eventet äger i år rum den 22-26 maj i East Lansing, Michigan.

Heliospectra to Present New Findings at the 8th International Symposium on Light in Horticulture

(GÖTEBORG, Sweden/SAN FRANCISCO, Calif. May 11, 2016) Heliospectra AB (OTCQB:HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for plant research and controlled environment agriculture, will present their latest findings on light quality and optimisation at the upcoming VIII International Symposium on Light in Horticulture, East Lansing, Michigan, May 22-26.

Heliospectra tillkännager vattenkyld LED lampa för kommersiellt bruk – första applicering blir i rymden

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, First North: HELIO), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad odling, är nu ett steg närmare att odla säkra grödor i rymden. Tillsammans med EDEN ISS-projektet har företaget utvecklat en ny vattenkyld, högintensiv version av deras populära LX60 LED växtlampa, för användning i framtida rymdprojekt och kommersiella odlingar.

Heliospectra Announces Commercial Water-Cooled Light – First Application In Space

(GOTHENBURG, Sweden/SAN FRANCISCO, CA, April 14, 2016) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for controlled environments horticulture, is now one step closer to growing safe space station food crops. Together with the EDEN ISS project, the company has developed a new water-cooled, high-intensity version of the popular LX60 LED grow light, for use in future space exploration and commercial applications.