Heliospectra tryggar framtida likviditetsbehov genom upptagande av kreditfacilitet från huvudägare

Göteborg, 22:a april 2022 kl.08.00 CET.  Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), har idag ingått avtal om en kreditfacilitet (”Faciliteten”) med huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB) och Corespring New Technology AB (tillsammans ”Huvudägarna”). Syftet med Faciliteten är att trygga Bolagets eventuella likviditetsbehov under tiden fram till och med dagen för publiceringen av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2022, då såväl Faciliteten som eventuella lån upptagna under Faciliteten förfaller.

Heliospectra AB utser Annika Westlund till ny CFO

(Göteborg, Sverige, 1 april 2022, kl. 15:10) – Heliospectra AB (publ), (Nasdaq First North Growth Market: HELIO), har utsett Annika Westlund till Chief Financial Officer (CFO). Annika har mångårig erfarenhet av ledande positioner, varav flertalet som CFO för ett antal bolag och koncerner. Hon driver sedan 2015 sitt eget bolag Redbox AB. Annika tillträder sin nya befattning i mitten av maj 2022 och rapporterar till VD.

Heliospectra AB appoints Annika Westlund as new CFO

(Gothenburg, Sweden, April 1, 2022, at 15:10 CEST) – Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO), has appointed Annika Westlund as Chief Financial Officer (CFO). Annika has held numerous leading positions, including as CFO for several companies and groups. In addition, she has been running her own company Redbox AB since 2015. Annika will take up her new position in mid-May 2022 and report to the CEO.