Heliospectra’s President and CEO Resigns

Gothenburg, Sweden, 22 December 2021, at 14:00 CET – Heliospectra AB’s President and CEO Ali Ahmadian has decided to step down as CEO. As a result, the board has initiated the recruitment process and the search for his successor. During the transition period, Bonny Heeren, board member of Heliospectra, will step in as Acting CEO.

Ny strategisk riktning för Heliospectra – fokus på hållbar datadriven odling på europeiska växthusmarknaden

Göteborg, Sverige, 22 december 2021, kl: 13:40 – Under 2022 planerar Heliospectra att lansera en rad datadrivna utvecklingsprojekt, inklusive en unik patenterad biosensor som bygger på flera års forskning och praktisk odlingserfarenhet. I och med det har styrelsen i samråd med ledningsgruppen valt att göra ett strategiskt skifte och siktar nu helhjärtat mot hållbar datadriven odling och Smart Farming med sikte på Europas växthusmarknad.

New strategic direction for Heliospectra – focus on sustainable data-driven cultivation and the European greenhouse market

Gothenburg, Sweden, December 22, 2021, at 13:40 CET – In 2022, Heliospectra plans to launch several data-driven development projects, including a unique patented biosensor based on several years of research and practical cultivation experience. As a result, in consultation with the management team, the board has chosen to make a strategic shift and is now aiming wholeheartedly towards sustainable data-driven cultivation and Smart Farming with a focus on Europe’s greenhouse market.

Heliospectra och forskningsgruppen LEDs Make it Resilient startar nytt projekt inom belysning och biokontrollagenter

Göteborg 4 november 2021 kl. 14.10. Heliospectra AB, världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer och stolt medlem av forskningsgruppen LEDs Make it Resilient, startar ett nytt projekt för att studera hur ljuskvalitet påverkar grödors tillväxt och motståndskraft med avseende på interaktionen med humlor och biokontrollagenter. Heliospectra är belysningspartner och branschexpert, och levererar den helt kontrollerbara LED-belysningslösningen ELIXIA och tillhörande expertis till projektet. 

Heliospectra and the LEDs Make it Resilient Research Consortium Initiates New Project with Focus on Light and Biocontrol Agents

GOTHENBURG, Sweden, 4 November 2021 at 14:10 CET Heliospectra AB, a world leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, and a proud member of the research consortium LEDs Make it Resilient initiates a new project focusing on the effects of light quality on plant growth and plant resilience, in terms of interactions with bumblebees and biocontrol agents. Heliospectra acts as a lighting partner and industry expert and is supplying the project with its fully controllable ELIXIA LED-lighting solution and expertise.  

Information om handel och påkallande av teckningsoptioner av serie 2020/21 i Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra ” eller “Bolaget”) informerar om utställda teckningsoptioner av serie 2020/21 (“Teckningsoptioner”). Två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 3,1 SEK per aktie under perioden 1 november 2021 till och med 30 november 2021. Sista dagen för handel med Teckningsoptioner är den 25 november 2021. Om alla Teckningsoptionerna utnyttjas kan Bolaget maximalt tillföras cirka 32,7 MSEK före emissionskostnader.

Information about trading and exercise of warrants of series 2020/21 in Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” or “the Company”) informs about issued warrants of series 2020/21 (“Warrants”). Two (2) Warrants give the right to subscribe for one (1) new share in the Company against cash payment of SEK 3.1 per share during the period November 1 through November 30, 2021. Last day for trading in the Warrants is November 25, 2021. If all Warrants are exercised, the Company will receive a maximum of approximately SEK 32.7 million before issue costs.