SOG DOO fick nyligen sin odlingslicens godkänd och etablerar för närvarande en högteknologisk produktionsanläggning för odling av i Gostivar, Makedonien. SOG står för ”Sea of ​​Green” vilket också är en populär odlingsstrategi inom industrin. Företaget strävar efter att producera en standardiserad läkemedelsprodukt av hög kvalitet för den inhemska och internationella marknaden. För att bibehålla kontroll och nå upp till önskad kvalitet har SOG DOO valt att integrera Heliospectras belysningslösningar och helioCORE-kontrollsystem. Detta ger dem möjlighet att tillämpa dynamiska ljusstrategier och fullständigt automatisera deras odlingsmiljöer över flera odlingszoner och odlingsanläggningar.

– Vårt mål är att bygga ett starkt varumärke inom branschen och expandera till den internationella marknaden. För att göra det förstår vi vikten av att förse våra kunder med en produkt av hög kvalitet och med en standardiserad medicinsk profil över tid. Heliospectras belysningslösningar gör det möjligt. Att vi även kan få assistans och expertishjälp från deras helioCARE-team är extra värdefullt och en trygghet för oss, säger Vesco Gilov, Director of Production, SOG DOO.

– En växande läkemedelsmarknad och snabbt växande kundbas i Europa i kombination med ett strikt regelsystem och krav på god tillverkningssed (GMP) har banat väg för högteknologiska och automatiserade produktionsanläggningar. SOG DOO är ett utmärkt exempel på en kund som förstår den positiva verkan vårt helioCORE-kontrollsystem och heiloCARE-team medför organisationen och hur det hjälper dem uppnå standardiserade medicinska profiler och produkter, säger Ali Ahmadian, VD Heliosepctra.

Heliospectras ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den fullt justerbara LED-belysningslösningen är kompatibel med Heliospectras kontrollsystem helioCORE. helioCORE erbjuder avancerade kontrollfunktioner, flexibla ljusintensiteter och skräddarsydda ljusstrategier för i kombination med realtidsövervakning. Företaget erbjuder även en rad tekniska tjänster genom helioCARE för att ytterligare stödja odlare och deras verksamhet med rådgivning kring installation, belysning och odling. Det integrerade systemet förbättrar plantans kvalitet, accelererar skörden och produktionscyklerna, samtidigt som det ger planerad och standardiserad avkastning.