Tekniksamarbete ska utforska innovativa och hållbara lösningar för att utveckla kommersiell livsmedelsproduktion i regionen GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 7e maj, 2018 ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät och Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, går samman för att utforska innovativa lösningar för att öka produktiviteten och hållbarheten i kommersiella växthus och i kontrollerade odlingsmiljöer i Mellanöstern och Afrika.

Samarbetet snabbar på framtagandet av ny teknik för livsmedelsproduktion och kommersiell infrastruktur för att möta den ökade efterfrågan på hållbart odlade jordbruksprodukter. Målet med samarbetet är att skapa värde genom att integrera lösningar från ett antal segment såsom kontrollsystem för belysning, kylsystem, förnyelsebar energi, robotteknik och Industry 4.0 digital teknik för att öka flexibiliteten, minska kostnaderna och samtidigt öka effektiviteten av investerat kapital.

Heliospectras avancerade kontrollsystem och fullt justerbara LED-belysningslösningar hjälper till att accelerera skördecyklerna för livsmedel och minska tiden det tar att leverera produkten till marknaden. Tekniken kommer att stå som grund för det nya samarbetets gemensamma tekniska utveckling. Vidare kommer parterna att skapa program för att utbilda odlare i bästa praxis för hållbart jordbruk.

– ABB är en teknikpionjär inom elektrifiering och automation. Detta samarbete förenar två ledande tekniska experter kända för att skapa värde för både producenter och konsumenter, säger Mostafa AlGuezeri, Managing Director UAE, Gulf-länderna samt NE.

– Vårt nya partnerskap kommer att utforska innovativa och banbrytande teknologier som kan optimera livsmedelsproduktionen och minska svinnet. Detta är av omedelbart intresse och behov i Mellanöstern och Afrika där vårt partnerskap kan hjälpa till att förbättra livsmedelssäkerheten och minska osäkerheten kring vattentillförsel, tillade han.

– Vår relation med ABB ger oss möjligheten att avsevärt utöka vår närvaro i Mellanöstern och Afrika, en händelserik och viktig global marknad. Samarbetet gör det möjligt för oss att tillhandahålla helt integrerade lösningar – från anläggningsplanering och design till odlings- och installationsspecialister som står redo att stödja kommersiella odlare och företag inom regionen, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra.

– ABB har visat förmågan att tillämpa stora resurser och expertis som en marknadsledare inom hållbart jordbruk och livsmedelsproduktion. Vi är glada över att arbeta med en partner som delar vår passion för innovation och kvalitet. Tillsammans strävar vi efter att hjälpa livsmedelsproducenter att skapa en smartare, mer hållbar och mer produktiv framtid, tillade han.

– Inom de närmaste 20 åren kommer ytterligare en miljard människor att bo i Mellanöstern och Afrika. Med en alltmer urbaniserad befolkning kommer inomhusodling och urbant jordbruk att bli det mest hållbara sättet att odla framöver. Tillsammans med vår partner Heliospectra strävar vi efter att skapa framtiden för livsmedelsproduktion, säger Mohammed Farahneh, Food and Beverages Manufacturing Segment Manager ABB, Mellanöstern och Afrika.

Samarbetsavtalet (MoU) tecknades mellan ABB Industries LLC och Heliospectra AB och gäller under de närmaste två åren med målet att utvidga partnerskapet till nya marknader över regionen.