Marknadens ledande kontrollsystem för standardiserad, högkvalitativ produktion av grödor  Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, introducerar CORTEX – marknadens ledande kontrollsystem för växtbelysning. Heliospectras nya system ger odlare ökad kontroll och möjliggör standardisering av grödans kvalitet, skördecykler och avkastning.

Genom integrering med Heliospectras intelligenta LED-belysning och en uppsättning växtsensorer, garanterar den nya plattformen att växter som odlas i växthus och inomhusodlingar får perfekta ljusförhållanden 365 dagar om året. CORTEX erbjuder avancerade kontrollfunktioner och dynamiska justeringar av ljusintensitet, kvalitet och scheman för realtidssvar på förändringar i lokalt väder och andra ljusbegränsande faktorer. Det nya systemet kommer att presenteras vid Cultivate 2017 den 15-18 juli i Columbus, Ohio. Live-demonstrationer kommer visa odlare hur de kan standardisera och öka produktionen genom att använda automatiserade ljusscheman, sensoråterkoppling och centraliserad kontroll.

 Vi förstår att ett nära samarbete med våra kunder är avgörande och att alla odlare i grunden vill förbättra sina affärsresultat, säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. Målet med att utveckla CORTEX var att tillhandahålla ett anpassningsbart kontrollsystem och data som hjälper till att förbättra lönsamheten och förenkla verksamheten för odlare.

 Efter år av erfarenhet med att arbeta tillsammans med våra kunder ute i olika odlingsmiljöer, är det uppenbart att inget av de befintliga mjukvaruplattformarna ger odlare den kontroll som krävs. Tillägget av CORTEX till Heliospectras produktportfölj introducerar ett intuitivt och oöverträffat kontrollsystem. Ett system som gör det möjligt för företag att standardisera produktionen, skapa tillförlitliga prognoser för avkastning och uppnå förhandlingsfördelar på marknaden, säger Ali Ahmadian. CORTEX medför också en högre grad av integrations- och kontrollfunktioner till befintliga styrsystem, så att våra kunder kan utnyttja övriga investeringar som gjorts inom växthusteknik.

CORTEX introducerar nya funktioner som inte finns i Heliospectras nuvarande programvara och utökar produktportföljen för att höja nivån på automation och kontroll för odlare. Centraliserade kontrollkomponenter inkluderar:

  • Automatiserad ljusrespons som ger odlarna möjlighet att replikera och standardisera förinställda ljusstrategier över växtcykeln och säkerställa en jämn ljuskvalitet året runt.
  • Övervakning av energi och elförbrukning ökar synligheten så att odlare kan anpassa och optimera belysningen, samtidigt som de drar nytta av potentiella besparingar baserat på de dyraste och mest förbrukningsintensiva timmarna av dygnet.
  • Förvaring av dataloggar, historiska belysningsstrategier och möjlighet att isolera enskilda fall utrustar odlare med möjligheten att ta datastyrda beslut för förutsägbara, pålitliga och repeterbara prognoser och skörderesultat.
  • Multipla ljuszoner och grupperingar standardiserar scheman och inställningar för att tillåta odlare att använda sin tid och personal mer effektivt.
  • Centraliserad styrning och aviseringar i realtid från vilken enhet som helst — när som helst och var som helst — möjliggör för odlare att övervaka statusen på utrustningen i anläggningen och snabbt tillämpa justeringar gällande ljusinställningar, intensitet och spektrumstrategier.

Heliospectra fortsätter att fokusera på företagets aktiva patent inom biofeedback-programmet. CORTEX plattform accelererar utvecklingen av företagets programvara för intelligent belysning, dynamisk respons och automatiserad kontroll som möjliggör för odlare och affärsverksamheter att uppnå en jämn och konsekvent kvalitet på grödorna och en hållbar ekonomisk framgång.

För mer information om CORTEX, missa inte att boka ett möte med våra ljusspecialister vid Cultivate 2017. För att boka ett möte besök info.heliospectra.com/cultivate2017. För mer information besök http://www.heliospectra.com/ eller ring +46 31 40 67 10 (+1 888 942 GROW för Americas).


Mer information om Heliospectra:

· Läs mer på  www.heliospectra.com/blog
· Följ @Heliospectra på Twitter
· Gilla Heliospectra på www.facebook.com/heliospectra