Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från en licenserad odlare i Ontario, Kanada. Ordern som är värderad till 524 307 kronor (63 547 USD) såldes in genom  Heliospectras nordamerikanska återförsäljare AcquiFlow och kommer installeras hos en av Kanadas ledande producenter av cannabis för medicinskt- och rekreations bruk.

Det kanadensiska odlingsteamet gick samman med AcquiFlow, en framstående systemintegratör med huvudkontor i McKinney, Texas, för att utvärdera och välja Heliospectras fullt justerbara LX50-serie.

– Allteftersom efterfrågan fortsätter att växa på den kanadensiska marknaden börjar experter, licensierade producenter och odlare förstå att högkvalitativa grödor är av yttersta vikt för framtida expansion, säger Ali Ahmadian VD för Heliospectra. Framåttänkande ledare inom branschen förstår den positiva inverkan som datastyrda beslut, i kombination med fullspektrums LED-belysning och dynamiska justeringar i realtid, har på verksamheten och dess resultat.

Heliospectras högspännings LED-belysningslösning LX50 och HelioCORE™ kontrollsystem skapar klara affärsmässiga fördelar för odlingsteam världen över. Intelligent LED-belysning med högkvalitativt spektrum gör det möjligt för odlare att påskynda skörd och produktionscykler, samtidigt som det ger en standardiserad avkastning.

Ordern kommer att skickas och synas i räkenskaperna under första kvartalet 2018.