Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.heliospectra.com.

Göteborg: 2016-05-13