Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida under http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/.

Göteborg: 2017-05-17