Heliospectra AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2016.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida under http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/.

Göteborg: 2017-05-17