Heliospectra tillkännagav ordern från Nectar Farms i oktober 2019. Projektet var planerat att starta våren 2020 men som tidigare kommunicerats försenades på grund av pandemin och de inskränkningar som sattes in för att förhindra spridningen av Covid-19. Efter att en av företagets ledande finansiärer dragit tillbaka sin investering, har projektet inte lyckats säkra ny finansiering och har därför fattat beslut om att genomgå frivillig likvidation.