(Göteborg, Sverige, 27 april 2021) – Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar att ordern från Nectar Farms Management Limited har annullerats då företaget ingått en frivillig avveckling på grund av otillräckliga medel. Ordern avsåg Heliospectras MITRA-serie och ordervärdet är 72 MSEK. 

Heliospectra tillkännagav ordern från Nectar Farms i oktober 2019. Projektet var planerat att starta våren 2020 men som tidigare kommunicerats försenades på grund av pandemin och de inskränkningar som sattes in för att förhindra spridningen av Covid-19. Efter att en av företagets ledande finansiärer dragit tillbaka sin investering, har projektet inte lyckats säkra ny finansiering och har därför fattat beslut om att genomgå frivillig likvidation.