Heliospectra informerade om den första ordern från Turner Construction den 23 april, med ett ordervärde på 228 000 USD, och informerade om den andra ordern den 11 maj, med ett ordervärde på 270 000 USD. Medan beställningarna processades upptäcktes att de inte var äkta, och en utredning, tillsammans med myndigheterna i USA, startades för att återfå lamporna.

Alla lampor, från de två beställningarna, har återfunnits förutom 12, vilket resulterat i att företaget inte tagit stor skada. De personer som funnits ansvariga för bedrägeriet har ingen koppling till vare sig Turner Construction eller Heliospectra och är nu i arrest hos polisen.