“Ökad omsättning med 340 procent och genombrott på marknaden”

juli-december:

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 709 (1 247) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -18 256 (-14 072) KSEK
 • Resultat efter skatt var -19 717 (-14 068) KSEK eller -1 (-1) kronor per aktie
 • Rörelsens kassaflöde var -16 458 (-15 627) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 11 621 (-17 431) KSEK

Januari-december:

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 686 (3 110) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -32 360 (-32 901) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg)
 • Resultat efter skatt var -33 954 (-33 670) KSEK eller -2 (-2) kronor per aktie
 • Rörelsens kassaflöde var -31 979 (-32 498) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 12 721 (2 596) KSEK

Viktiga händelser

juli – september

 • Heliospectra’s vd presenterar via Webinar för investerare i USA
 • Största ordern någonsin motsvarande 672K USD (5.7 MSEK) från odlare i Las Vegas i samarbete med American Cannabis. Installation under Q4.
 • Heliospectra presenterar för investerare vid välkända MoneyShow i San Francisco
 • Heliospectra genomför riktad nyemission – tillför bolaget 25 miljoner kronor
 • Ledande Analysföretag inkluderar Heliospectra i ny Växthus och LED växtbelysnings rapport · Heliospectra utökar Produktportföljen – lanserar två nya LED växtlampor
 • Heliospectras patentansökan godkänd även i Europa
 • Storägare Weland och Midroc utnyttjar TO 1 för teckning i Heliospectra

oktober – december

 • Utfall från teckningsoptioner tillför bolaget cirka 22,5 miljoner kronor, 90 % utnyttjandegrad · Heliospectra blir invald i OTCQB Index
 • Heliospectra presenterar vid Viridian Cannabis Investor Symposium i New York
 • Heliospectra tecknar order på ny produkt Lightbar för vertikal odling med europeisk växthusodlare värd drygt 1,8 miljoner kronor
 • Heliospectra har utsett valberedningen inför årsstämman 2016
 • Heliospectra tilldelat forskningsanslag om 450 tkr för innovativa studier kring stimulering av arom- och näringsämnen i växter med hjälp av ljus.

Händelser efter periodens slut

 • Redeye Corporate Finance lanserar bolagsanalys av Heliospectra med titeln “LED Lightning Strikes Growers”
 • Heliospectra (publ) får bidrag på 500 000 kronor – ska utveckla energi- och vatteneffektiv odling av plantor i Mellanöstern
 • Heliospectra genomför topprekrytering av ledande branschchef i USA

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

När vi tittar tillbaks på 2015 kan vi konstatera att året har varit Heliospectra’s genombrott på marknaden. Vi har mer än fyrfaldigat omsättningen från 3,1 Mkr till 13,7 Mkr (340 %) och känner ett starkt momentum inför 2016.

Under slutet av 2014 lanserade vi LX60- och RX30-serien som bygger på samma tekniska plattform. LX60 säljs primärt till traditionella odlare av grönsaker och blommor samt odlare av medicinsk cannabis. RX30 är fokuserad mot mer forskningsintensiva kunder som universitet, institut och stora internationella bolag som säljer fröer, näringsämnen och bekämpningsmedel, s.k. agtech-bolag. Det är intressant att notera att forskare nu börjat specificera utrustning från Heliospectra i sina ansökningar för forskningsanslag.

LX60 har stått för den största delen av omsättningen under 2015 och bolaget har ökat sin produktion för att möta efterfrågan. Den största enskilda ordern hittills på 5.7 MSEK har gått till en odlare av medicinsk cannabis i Las Vegas. Strategin är att möta kunder på konferenser och events samt därefter följa upp med mindre piloter som leder till större beställningar. Eftersom Heliospectra fokuserar på större industriella volymkunder är det viktigt med direktkontakt parallellt med de distributions- och säljkanaler bolaget bygger upp. En viktig aspekt i säljarbetet är nöjda kunder som sedan ställer upp som referenser mot nya potentiella kunder så att odlare kan prata med odlare. Sammantaget har detta varit en framgångsrik strategi.

Under kvartal 3 så lanserade Heliospectra E60-serien som är en förenklad version av LX60 och bygger på samma tekniska plattform, avsedd primärt för växthusodlare. Samtidigt lanserades en s.k. lightbar som är en avlång armatur ämnad för den starkt växande marknaden för vertikal odling där man odlar på höjden inom kontrollerad inomhusmiljö. Liksom LX60 och RX30 har E60 och lightbar utvecklats i nära samarbete med internationella kunder. Ett resultat av detta är att bolaget snabbt fick en order på lightbars motsvarande 1.8 MSEK från en internationell odlare i växthus.

Alla de marknader som Heliospectra aktivt bearbetar växer kraftigt enligt oberoende marknadsanalyser. Marknaden för medicinsk cannabis är en av de mest snabbväxande marknaderna i Nordamerika. Till dags dato har Kanada och 23 stater i USA legaliserat odling av cannabis för medicinskt bruk, och ytterligare fyra stater röstar om detta under 2016. I resten av världen har legalisering skett i Israel, Uruguay och delar av Australien samtidigt som diskussioner förs i många andra länder. Enligt MarketsandMarkets så växer marknaden för LED lampor för odling med 26 % per år, från 589 MUSD till 1940 MUSD under 2015 till 2020. Den traditionella växthusmarknaden är fortfarande störst men samtidigt växer marknaderna för vertikal och inomhusbaserad odling snabbare och blir tillsammans lika stora som växthusmarknaden. Heliospectra är framlyft som ett av de intressantaste bolagen på marknaden med rätt typ av produkter.

Bolagets primära fokus är på försäljning och alla kringliggande aktiviteter som driver säljprocessen. Samtidigt fortsätter Heliospectra med sin innovativa produktutveckling. Heliospectra har marknadsledande produkter och vidareutveckling av dessa är viktigt. Bolagets kompetens ligger framförallt inom produktutveckling och mjukvaruutveckling, varför all produktion av hårdvara sköts av underleverantörer. Ett nära samarbete med såväl kunder som leverantörer ligger till grund för framgången.

Till skillnad från många andra noterade utvecklingsbolag har Heliospectra en solid ägarstruktur med de tre större huvudägarna Weland, Industrifonden och Midroc. Detta tillsammans med kompetent personal, kraftigt växande marknader och världsledande produkter borgar för ytterligare framgångar.

Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport: http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/

Göteborg 2016-02-26