GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Californien, den 22 februari 2018 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin Bokslutskommuniké för 2018.

Finansiell Rapport

oktober-december:

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 083 (16 489) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 020 (-7 478) KSEK
 • Resultat efter skatt var -12 030 (-7 470) KSEK eller -0,34 (-0,21) kronor per aktie
 • Rörelsens kassaflöde var -4 790 (-3 556) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -7 025 (-4 543) KSEK.

januari-december:

 • Nettoomsättningen uppgick till 45 370 (36 039) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -33 251 (-33 089) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg).
 • Resultat efter skatt var -33 303 (-33 171) KSEK eller -0,95 (-0,94) kronor per aktie.
 • Rörelsens kassaflöde var -25 588 (-29 511) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -29 468 (-32 307) KSEK.

Viktiga händelser

januari – mars

 •  Kanadensisk odlare väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar för ny högpresterande odlingsanläggning i östra Kanada. Ordern inkluderar Heliospectras intelligenta LX60 LED-belysningslösning och ordervärdet uppgår till 5,5 miljoner kronor ($ 651 200 USD).
 •  Heliospectra ställer ut företagets intelligenta LED-belysningslösningar, tekniska tjänster och nya kontrollsystem helioCORE på IPM Essen och Fruit Logistica i Tyskland.
 •  AcquiFlow, en av Heliospectras Nordamerikanska återförsäljare säkrar order till en av Kanadas ledande producenter av cannabis för medicinskt- och rekreations bruk. Odlaren är lokaliserad i Ontario. Ordervärdet uppgår till 524 000 kronor ($ 63 547 USD).
 •  Heliospectras återförsäljare Griffin Greenhouse Supplies säkrar stororder åt Heliospectra i Nordamerika. Ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till ca 5,8 miljoner kronor ($ 698 000 USD). Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under tredje kvartalet 2018.
 •  Kew Royal Botanic Gardens i Kew och Wakehurst har valt att investera i Heliospectras intelligenta LX60-serie LED-belysningslösningar. Lamporna kommer att installeras i en av Kews plantskolor för tropiska växter, där de kommer att ersätta traditionella natrium lampor (HPS). Ordervärdet uppgår till 1,7 miljoner kronor (£ 150 000 GBP). 

april – Juni

 •  Heliospectra AB utser Magnus Svensson till ny Chief Financial Officer (CFO), med start den 2a maj 2018.
 •  Griffin Greenhouse Supplies expanderar New England-anläggning med en andra order på Heliospectras LED-belysningslösningar. Ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till 4,6 miljoner kronor ($ 549 000 USD).
 •  Griffin Greenhouse Supplies och New England-odlingsanläggning standardiserar på Heliospectra LED-belysningslösning med en tredje order på Heliospectras E60-serie LED-belysningslösning. Ordervärdet uppgår till 5,7 miljoner kronor ($ 686 510 USD).
 •  Heliospectra lanserar officiellt helioCORE företagets nya kontrollsystem som nu är tillgängligt för beställning över hela världen.
 •  5 Leters DOO lägger ny order på Heliospectras LED-belysningslösningar. Företaget bygger ut sin medicinska cannabisodling i Resen, Makedonien och har valt att standardisera på Heliospectras LED-belysningslösningar. Den nya ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till 1,5 miljoner kronor ($ 179 760 USD).
 •  ABB och Heliospectra AB sluter samarbetsavtal för Mellanöstern och Afrika. Företagen går samman för att utforska innovativa lösningar för att öka produktiviteten och hållbarheten i kommersiella växthus och i kontrollerade odlingsmiljöer i Mellanöstern och Afrika.
 • Heliospectra AB introducerar nästa generationens lightbar på GreenTech i Amsterdam.
 • 5 Leters DOO utökar sin installation med Heliospectras belysningslösningar. Företaget håller nu på att bygga ut sin anläggning för medicinskt cannabis i Resen, Makedonien och valt att fortsätta investera i Heliospectra’s E60-serie LED-belysning. Ordervärdet uppgår till 1,5 miljoner kronor (USD 184 550
 • Heliospectra meddelar en ny order från Medical 420, en toppmodern medicinsk cannabisanläggning i Makedonien. Odlaren utökar nu sin produktion och väljer att standardisera på Heliospectras LED-belysningslösningar. Ordervärdet uppgår till 3,7 miljoner kronor ($ 432 643 USD).
 • Heliospectra höll årsstämma den 14e juni 2018. Staffan Gunnarsson utsågs till ny styrelseledamot och Jens Helgesson till ny suppleant.

juli – september

 •  Heliospectra visar upp helioCORE™ samt ny lightbar-serie under Cultivate’18 i Columbus, Ohio.
 •  Heliospectra AB utökar ledningsgruppen med en vice VD för försäljning och marknadsföring och en vice VD för tekniska tjänster. Hanna Rüdel börjar som vice VD för tekniska tjänster och Thorbjörn Leu som vice VD för försäljning och marknadsföring, med start från augusti 2018.
 •  Ljusgårda AB investerar i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar. Företaget beläget i Tibro fokuserar på hållbart, miljömedvetet vertikalt jordbruk. Ordern är på Heliospectras intelligenta ELIXIA LED-belysningslösning och ordervärdet uppgår till 1,3 miljoner kronor ($ 143 552 dollar).
 •  5 Leters DOO fortsätter utbyggnad med tredje order av Heliospectras LED-belysningslösningar. Företaget fortsätter sin utbyggnad i Resen, Makedonien och lägger därmed en ny order på Heliospectras EOS-serie LED-belysning. Ordervärdet uppgår till 1,6 miljoner kronor ($ 179 760 USD).
 •  Forskningsföretag i Australien väljer Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar för cannabisforskning. Kunden har lagt en order på Heliospectras intelligenta ELIXIA-serie LED-belysningslösning. Ordervärdet uppgår till cirka 660 000 kronor ($ 78 000 USD).
 •  King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), ett privat internationellt universitet beläget vid Röda havet väljer Heliospectra för nytt speed breeding program. Ordernvärdet uppgår till 540 000 kronor (58 700 USD).
 •  Danska Cannabis Pharm automatiserar odlingsmiljön med Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar och helioCORE™ kontrollsystem. Ordervärdet uppgår till 1,4 Mkr (USD 154 000).

oktober – december

 •  Ledande Spansk forskningsanläggning investerar i Heliospectras LED-belysningslösningar till ett order värde av 1,2 miljoner kronor (EUR 117 855) för forskning kring medicinsk cannabis.
 •  Globalt Fortune 500 AgTech-bolag väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar. Fortsättningsordern är på Heliospectras EOS-serie och ordervärdet uppgår till 1,2 miljoner SEK (134 850 USD).
 •  Heliospectra annonserar annullering av tidigare order från 5 Leter DOO. Ordervärdet uppgår till 1,6 miljoner SEK (USD 179 760 USD).
 •  Makedonisk cannabisoperation standardiserar på Heliospectras LED-belysningslösningar för att automatisera sin ljusmiljö och uppnå läkemedelsprodukter högsta kvalitet. Ordern är på Heliospectra’s fullt justerbara ELIXIA och helioCORE™ ljusstyrningsprogram. Ordervärdet är 2,4 MSEK (250 300 euro).
 •  John Innes Center lägger ny order på Heliospectras intelligenta belysningslösningar. Den nya ordern är på Heliospectras ELIXIA och EOS-lampor och kompletterar de tidigare ordrar som gjorts av kunden. Ordervärdet är 1,3 miljoner kronor (113 600 GBP).

Händelser efter periodens slut

 •  Heliospectras kontrollsystem helioCORE™ tilldelas en 2019 AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological Engineers i kategorin ”Enastående innovationer inom produkt- eller systemteknik.”
 •  Heliospectars tekniska tjänsteerbjudande samlas under varumärket helioCARETM.
 •  Ledande europeisk forskningsanläggning fortsätter investera i Heliospectras inteligenta LED-belysningslösningar. Forskningsbolaget expanderar sin växthusproduktion och har lagt en ny order på Heliospectra’s helt justerbara ELIXIA LED-belysningslösning. Värdet på den nya ordern är 2,0 miljoner kronor (189 000 euro). 

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under 2018 gjorde Heliospectra ett flertal satsningar med fokus på att bygga en stark grund för att säkerställa tillväxtmål. Bland annat genomgick företaget en omorganisation under Q2 som resulterat i ett effektivt globalt team med nära relation till odlare och kunder, där konsultativ försäljning syftar till att bättre förstå kunders och odlares behov och driva intäkter. Ett exempel på vår omorganisation är introduktionen av helioCARETM – vårt tekniska tjänsteutbud – som introducerades i början av 2018. Förutom att introducera en ny intäktskälla, bygger helioCARE värde för nya och befintliga kunder och hjälper till att säkerställa vår position som ledande expert på marknaden. Vidare knöts ett antal nyckelkunder till helioCORE™ och Heliospectras integrerade och intelligenta LED-belysningslösningar.

Under 2018 agerade vi proaktivt på en ökad efterfrågan från marknaden på grund av ökad urbanisering och befolkningstillväxt samt olika politiska policys och incitament som driver livsmedelssäkerhet och offentliga/privata initiativ, samt driver på ekonomisk diversifiering och resurseffektivisering. Detta har lett till ett accelererat behov av integrerade vertikala odlingslösningar för livsmedelsproducenter världen över. Med det ökade behovet i åtanke introducerade vi under andra kvartalet vår nya light bar familj – SIERA. SIERA-serien har nu börjat produceras och vi förutspår att serien kommer att bli branschledande baserat på produktens prestanda och odlingsresultat. Vidare specificerades och valdes vår branschledande LED-belysningslösningar ut för flera större projekt och milstolpar under 2018, bland annat en installation vid en av världens fem största LED-odlingar för medicinsk cannabis.

Vårt företag utvecklas och som tidigare rapporterat har vi insett att vi måste fokusera vårt arbete och lägga fokus på färre men större kunder och odlingsprojekt för tillväxt. Detta krävde att vi började samarbeta med leverantörer som kan leverera större volymer med högre effektivitet. I slutet av tredje kvartalet 2018 slutförde vi övergången till en ny svensk global tillverkare med hög skalbar kapacitet. Detta var en stor prestation, men som förväntat och tidigare rapporterat, presenterade denna övergång vårt företag med tillfälliga utmaningar i orderhanteringen och en påverkad bruttomarginal. Övergången tvingade oss att prioritera order och befintliga kunder vilket ledde till att vi var tvungna att neka vissa förfrågningar. Efter övergången är Heliospectra väl positionerat för att erbjuda produkter i större volym och leverantörsbytet ger oss framförallt en förbättrad leveranstid i kombination med en gynnsam bruttomarginal.

Samtidigt som investeringar gjordes i att uppgradera Heliospectras tekniska plattformar och produktionskapacitet, lyckades vi under 2018 förbättra nettoomsättningen med 26 procent, orderingången med 9 procent och hålla rörelseresultatet oförändrad jämfört med 2017. Även rörelsekapitalet förbättrades under 2018 jämfört med föregående år. Att vi ber kunder att betala för order före leverans gynnar vårt rörelsekapital och förbättrar vår kapitaleffektivitet. Genom förskottsbetalningarna kan vi minska kundfordringar och därmed kostnaderna för osäkra fordringar. Vi upplevde en minskad bruttomarginal med 4 procentenheter på grund av strategiska beslut gällande prissättning och förändringar i leverantörskedjan, som ledde till en utrangering av komponenter som inte längre används. Vi anser att Heliospectra nu står redo med en effektiv produktion och leverantörskedja vilket kommer påverka marginaler positivt framöver.

Jag är övertygad om att vi har byggt en solid grund för att utöka vår verksamhet och har möjlighet att snabbt svara på marknadstrender och förändringar på marknaden. Jag blickar ut över 2019 med förväntning och ser fram emot ett år där vi kommer att skörda resultaten av våra ansträngningar och visad uthållighet. Tack vare vår högkvalitativa produktportfölj och team i världsklass kommer vi att fortsätta skapa kundvärde och överträffa kundernas förväntningar och öka vår marknadsandel på marknaden.

Jag uppskattar det lojala stöd vi har från våra investerare. Ert bidrag och vägledning tillsammans med Heliospectra-teamets hårda arbete under 2018 har positionerat vårt företag som marknadsledare. Heliospectra är ett värdedrivet företag som kommer att dominera marknaden för odlingsbelysning och odlingsteknik under kommande år.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport: http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/