Heliospectras ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den helt justerbara LED-belysningslösningen är kompatibel med Heliospectra’s helioCORE™ kontrollsystem. Belysningslösningen förbättrar kvaliteten på plantorna samtidigt som den accelererar skörden, ökar produktionen och ger konsekvent och standardiserad avkastning för odlare 365 dagar om året.

Leverans kommer att ske och synas i räkenskaperna under fjärde kvartalet 2018.