GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 14 augusti 2018 Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från en australiskt tillverkare av kontrollerade medicinska ämnen. Kunden som tillhandahåller högkvalitativa produkter och forskningstjänster till den internationella läkemedelsindustrin, har lagt en order på Heliospectras intelligenta ELIXIA-serie LED-belysningslösning. Ordern värderas till cirka 660 000 kronor (78 000 USD).

Heliospectras intelligenta ELIXIA LED-belysningslösning kommer att installeras i nya toppmoderna odlingsrum från Conviron och användas för cannabisrelaterad forskning vid företagets forsknings- och utvecklingsanläggning. De nya lokalerna tillåter kunden att styra alla aspekter av odlingen. Detta inkluderar ljus, näringsämnen, luftflöde, temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivåer. Syftet med forskningen är att öka avkastningen per kvadratmeter, vilket ska resultera i mer kostnadseffektiva cannabinoid-läkemedel för slutkonsumenterna.

– För expanderande cannabisföretag är förmågan att producera högkvalitativa plantor och möjligheten att kontrollera sammansättningen av produkten av yttersta vikt. Detta inkluderar förmågan att påverka terpener och kontrollera THC- och CBD-nivåer för färdiga produkter, säger Ali Ahmadian VD för Heliospectra. Genom att använda vår kontrollerbara LED-belysningslösning ELIXIA kan våra forskningskunder och kommersiella odlare vara flexibla, samtidigt som de uppnår produktionsmål snabbare.

Heliospectras ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runtom i världen. Den fullt justerbara LED-belysningslösningen och kompatibel med Heliospectras HelioCORE™ kontrollsystem och möjliggör för odlare att förbättra kvaliteten på växterna, accelerera skörden och produktionscyklerna, samtidigt som de ger en konsekvent och standardiserad avkastning.

Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under fjärde kvartalet 2018.