Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin halvårsrapport för 2016.

Omsättning och resultat januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 868 (3 977) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -20 153 (-14 104) KSEK
 • Resultat efter skatt var -20 238 (-14 237) KSEK eller -1 (-1) kronor per aktie

Viktiga händelser

januari – mars

 • Redeye lanserar bolagsanalys av Heliospectra med titeln “LED Lightning Strikes Growers”
 • Heliospectra (publ) får bidrag på 500 000 kronor – ska utveckla energi- och vatteneffektiv odling av plantor i Mellanöstern
 • Heliospectra genomför topprekrytering av ledande branschchef i USA, Caroline N Wells
 • Heliospectra tar hem stororder värd 2,2 miljoner kronor från odlare i Washington State
 • Heliospectra vinner ny order i Kanada värd 650 000 SEK

april – juni

 • Skandinavisk algproducent väljer Heliospectras LX60 LED-belysning, ordern värderad till 1.4 miljoner SEK 
 • Heliospectra tillkännager vattenkyld LED lampa för kommersiellt bruk – första applicering blir i rymden
 • Heliospectra presenterar forskningsresultat vi 8th International Symposium on Light in Horticulture
 • Heliospectra deltar på GreenTech 2016, en av världens största mässor för odlingsteknik
 • The Grove Nevada upplever oöverträffade positiva resultat från deras odling med Heliospectras LED odlingslampor
 • Heliospectra mottar en order värderat till 4,6 miljoner kronor från ett stort internationellt Agtech bolag.

Händelser efter periodens slut

 • Heliospectra erhåller beställning från odlare av Cannabis i Alaska

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

När vi så här i sommartider summerar första halvåret så känns det positivt att vi ökat omsättningen med nästan 150 % jämfört med föregående år. Att vi sedan i slutet av senaste kvartalet fått in en beställning på 4,6 MSEK från ett stort internationellt “agtech-bolag” är ännu ett bevis på att vår kraftiga expansion fortsätter. Positivt är också att vår bruttomarginal ökar och nu är över 30 %.

Alla vara marknadssatsningar bär frukt. Vi har etablerat ett slagkraftigt team i USA – omfattande försäljning och marknadsföring, jämte support för teknik och odlingskompetens – som samarbetar väl med teamet i Sverige.

När vi mäter alla våra sälj- och marknadsaktiviteter och jämför med förra året, så har storleken på potentiella kunder och affärer ökat markant. Visserligen ska man vara medveten om att större affärer också har en benägenhet att ta längre tid, men samtidigt noterar vi att vi förlorar allt färre affärer. Och när det väl händer så är det oftast för att man valt att ännu en tid fortsätta köpa traditionella HPS lampor.

Trenden är annars tydlig att marknaden för odling av medicinsk cannabis växer kraftigast just nu, eftersom dessa kunder ofta gör helt nya installationer. Växthusmarknaden är totalt sett större men där sitter man oftast med befintliga investeringar som ska skrivas av, vilket gör att nyinstallationerna blir färre på kort sikt. Däremot ser vi en ökad aktivitet inom s.k. vertikal odling och inom automation, där våra system passar väl in och vi har haft framgång redan tidigare. Sedan ska vi inte underskatta den s.k. agtech-marknaden, som omfattar företag, institut och universitet, vilket understryks av den ordern på 4,6 MSEK vi nyligen tog.

Alla dessa tre marknadssegmenten närmar sig nu varandra. Det ser vi bl.a. genom att personal rör sig fritt mellan segmenten och för sin kunskap vidare. En effekt är att växthusbranschen börjar odla mer och mer inomhus samtidigt som odlare av medicinsk cannabis börjar odla i växthus. Detta är goda nyheter för oss som har produkter som passar in väl på alla dessa områden och som också är anpassade för automation och koppling mot intelligenta system.

En växande marknad innebär självklart också konkurrens. Bland konkurrenterna räknar vi nu även in större bolag som exempelvis Philips och Gavita. Heliospectra står sig dock väl mot dessa – inte minst för att vi är en av få mindre aktörer som agerar professionellt och långsiktigt på den internationella marknaden. Det är tydligt att det uppskattas av våra kunder.

Vi får ofta besök av kunder som utvärderar oss också som företag när de ser över vår tillverknings- och leveranskapacitet. Dessa utvärderingar brukar vi klara med bravur. Att vara noterad skapar en transparens och legitimitet, som tillsammans med en stark ägarbild bidrar till att vi alltid åtnjuter ett starkt förtroende.

Sammantaget så ser vi med tillförsikt på framtiden och uppskattar verkligen stödet från alla våra aktieägare.

Staffan Hillberg, VD Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport: http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/ 

Göteborg 2016-08-26