(Göteborg, Sverige, 19e februari 2021) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO, OTCQB: HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2020.

Sammanfattning av Bokslutskommuniké 2020

OMSÄTTNING OCH RESULTAT OKTOBER – DECEMBER
Nettoomsättningen uppgick till 11 296 (2 784) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 481 (-18 502) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -9 485 (-18 514) KSEK. Orderingången under perioden uppgick till 9 440 KSEK.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI – DECEMBER
Nettoomsättningen uppgick till 38 634 (25 530) KSEK, innebärande en ökning med 51% jämfört med förgående år. Rörelseresultatet uppgick till -40 241 (-51 545) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -40 233 (-51 677) KSEK. Orderingången under perioden uppgick till 20 356 KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI – DECEMBER
Rörelsens kassaflöde var 3 260 (47 559) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 1 215 (43 078) KSEK. Året inkluderar en företrädesemission som uppgick till 47 864 KSEK.

 

VD:s kommentar

Under året som gått påverkade COVID-19-pandemin alla aspekter av vår verksamhet. Vi stod inför stora utmaningar som hade direkt inverkan på vår förmåga att resa och träffa kunder. Pandemin har också medfört restriktioner för såväl befintliga, exempelvis Nectar Farms, som potentiella kunder vilket gjort att de inte har kunnat påbörja sina installationer.  För att möta de utmaningarna svarade vi snabbt genom att utvärdera vår strategi och bygga en hållbar verksamhetsmodell anpassad till rådande läge och samtidigt rusta för framtiden. På så sätt lyckades vi uppfylla vårt löfte till våra aktieägare – att förbli fokuserade, fortsätta att förnya, stödja och utbilda odlare och avsluta 2020 som ett starkare företag. Vi lyckades med detta tack vare stödet från våra anställda, våra kunder, partners och er, våra aktieägare.

Under året har vi byggt upp ett starkt, skickligt och professionellt försäljnings- och marknadsföringsteam i Nordamerika och under fjärde kvartalet såg vi resultatet av våra ansträngningar. Tack vare vårt marknadsföringsarbete och den hängivenhet som vårt säljteam visat under 2020 har vi kontakt med tusentals odlare över hela världen. Vårt säljteam arbetade hårdare än någonsin för att stärka våra kontakter med våra odlare och arbetade flitigt med att omvandla potentiella kunder till betalande kunder. Som ett resultat kunde vi avsluta kvartalet starkt med en 51 procent ökning av försäljningen jämfört med året innan samtidigt som vi lyckades sänka våra driftskostnader med 34 procent under fjärde kvartalet.

Vi genomförde en framgångsrik företrädesemission som resulterade i en teckning på 124%, vilket tillförde bolaget 47,8 MSEK efter emissionskostnader. Detta kommer att hjälpa oss att påskynda utvecklingen av helioCORE™, våra sensorlösningar och befintliga produkter, samtidigt som det stärker företagets ekonomiska ställning och ger oss medel att driva igenom vår strategiska expansion i Europa.

Som en del av vår omorganisation och för att påskynda vår utvecklingsprocess har vi startat ett samarbete med två starka ingenjörsföretag i Göteborg. Målet är att bli effektivare i att vidareutveckla vår produktportfölj med tyngdpunkt på helioCORE, våra sensorlösningar, vår befintliga Mitra-portfölj och en ny generation av LED-belysningslösningar, inklusive hårdvara och mjukvara.

Våra prestationer under de senaste 14 åren hade inte varit möjliga utan våra engagerade medarbetare. Dessa gavs chansen att delta i den framtida värdeutvecklingen av bolaget och som ett resultat överförde vi 930 000 teckningsoptioner av serie P03 från bolaget till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

När vi nu ser fram emot 2021 har vi balanserat om vår pipeline med ökad koncentration på livsmedelskonton och storskaliga växthus. Genom strategiska partnerskapsavtal bygger vi ett starkt nätverk av likasinnade partners med målet att expandera i Europa. Vidare gör nyemissionen från i höstas det möjligt för oss att öka våra kundnära aktiviteter i Europa och snabba på expansionen till dessa marknader.

Sammanfattningsvis är vi glada att vi avslutade året starkt, uppfyllde våra löften och strömlinjeformade vår organisation under 2020. Vi har nu ett högpresterande och hopsvetsat globalt team på plats och vi är väl positionerade att infria våra ambitioner det kommande året. År 2021 ser vi fram emot att fortsatt exekvera vårt uppdrag att omdefiniera naturens potential genom innovation, teknik och meningsfulla partnerskap med målet att leverera överlägsna resultat åt våra odlare.

// Ali Ahmadian

För fullständig rapport, se www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer.