(GOTHENBURG, Sweden / TORONTO, Canada / TOKYO, Japan / SAN FRANCISCO, CA, 25 oktober, 2019) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH GROWTH MARKET: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari-september 2019.

Omsättning och resultat januari – september

Nettoomsättningen uppgick till 22 746 (34 287) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -33 043 (-21 232)  KSEK, 
innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -33 164 (-21 273) KSEK eller -0,71 (-0,61)  kronor per aktie.

Viktiga händelser

Januari – mars
Heliospectras kontrollsystem helioCORE™ tilldelas en 2019 års AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological Engineers.

Heliospectras tekniska tjänsteerbjudande samlas under varumärket helioCARE™. 

Europeisk medicinsk forskningsanläggning investerar i Heliospectras kontrollerbara LED-belysnings-
lösningar. Forskningsbolaget expanderar sin växthusproduktion och har lagt en order på Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning. Värdet på ordern är 2,0 miljoner kronor (189 000 EUR).

Heliospectra ABs bokslutskommuniké gick ut den 22 februari. 

Heliospectra genomför företrädesemission och upptar brygglån från huvudägare. Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 52,7 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att 3 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 4,5 kr. Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från Bolagets största ägare, Welandkoncernen och Midroc.
Kallelse till extra bolagsstämma i Heliospectra AB  gick ut den 22 februari.

Extra bolagsstämma hölls den 12 mars 2019 i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26, 411 21 i Göteborg. Beslut togs att genomföra en nyemmissoion samt instifta ett nytt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner för nyckelpersoner i företaget samt personer i ledande ställning. 

Hans Naess utsågs till ny CFO för Heliospectra AB. Hans har agerat interim CFO sedan 24 september 2018 och tillträdde som CFO med start den 1a mars 2019.

Offentliggörande av Heliospectras prospekt avseende företrädesemission. Bolaget offentliggjorde den 19 mars  prospektet avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 22 februari 2019.

Heliospectra AB utökar sin närvaro i Nordamerika genom att öppna nytt dotterbolag (Heliospectra Canada Inc.) i Toronto, Kanada. Företaget fortsätter även sin expansion genom att anställa nyckelpersoner, expandera de amerikanska och kanadensiska försäljningsteamen samt bygga upp ett team av odlingsexperter med fokus på kommersiella matproducenter och licensierade kommersiella cannabisodlare i USA och Kanada.
 

Ljusgårda AB fortsätter expansion med ny investering i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar med ytterligare en order av Heliospectra’s kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning till ett värde av 5,7 
miljoner kronor (611 450 USD).

April – juni
Heliospectra AB offentliggör utfall i företrädesemissionen. Teckningsperioden för företrädesemissionen i Heliospectra AB (publ) avslutades den 3 april 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 76 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 72 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 4 procent av de erbjudna aktierna. Resterande aktier, motsvarande cirka 24 procent av emissionen, tilldelas de emissionsgaranter som enligt avtal med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i emissionen i förhållande till gjorda åtaganden. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 52,7 MSEK före emissionskostnader.

Heliospectra offentliggjorde tilläggsprospekt avseende Heliospectras företrädesemission. Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 mars 2019.

Heliospectra AB sponsrar och ställer ut på MJBizDailys Cannabis Symposium i Köpenhamn, Danmark, måndagen den 6e maj. 

Teckningsoptioner i Heliospectras incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Heliospectra introducerar MITRA en ny modul-baserad LED-belysningslösning för skräddarsydda installationer. MITRAs enkla, strömlinjeformade design levererar ett högintensivt ljus med en effektivitet på upp till 2,9 μmol/J. MITRA är speciellt framtagen för plantor som cannabis och tomater som kräver ett intensivt ljus.

SOG DOO automatiserar ljusmiljön med Heliospectras intelligenta ELIXIA LED-belysningslösningar och 
helioCORE™ kontrollsystem. SOG DOO har även köpt till Heliospectras tekniska servicepaket genom 
helioCARE™ för att dra nytta av företagets ljus-, installations- och plantexpertis. Ordervärdet är 2,8 miljoner kronor (260 000 euro).

Heliospectras VD Ali Ahmadian talar kring temat ”Vertical Farming 2.0: How light influences the future of food” vid AVFs forum för inomhusodling under Urban Future Global Conference i Oslo 22-24 maj.

Kallelse till bolagsstämma i Heliospectra AB  gick ut den 27 maj.  

Heliospectra utökar sin produktportfölj av intelligenta LED-belysningslösningar med en ny 600W ELIXIA för industriell standard i växthus- och inomhusodlingar. Den nya lampan är lämplig för större industriella anläggningar och hanterar upp till 480 VAC inspänning.

Heliospectras årsmöte hölls den 27e juni i Centralhuset Conference kontor på Nils Ericsonplatsen 4 i 
Göteborg.

Juli – september
Västra Hamnen Corporate Finance inleder bevakning av Heliospectra AB.

Heliospectra fortsätter sin globala expansion med etableringen av sitt nya dotterbolag Heliospectra Japan Co., Ltd. och öppnandet av ett nytt kontor i Tokyo, Japan, från och med juli månad. Heliospectra har utsett Yasuhiro Suzuki till General Manager.

Heliospectra får ny stororder från John Innes Centre i England på Heliospectras fullt kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösningar. Ordervärdet är 2,4 miljoner SEK (200 000 £).

Händelser efter periodens slut

Heliospectra förser Eco Canadian Organic inc. med LED-spektrumkontroll för högkvalitativ cannabis 
produktion till ett värde av 2 miljoner SEK (277 000 CAD). 

Heliospectra blir samarbetspartner till Nectar Farms med MITRA LED-belysningslösning för storskalig växthusinstallation i Australien. Ordervärdet är 72 miljoner SEK.
 

VD:s Kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

2019 innebar en del utmaningar för vårt säljteam i samband med övergången från tidigare produktserier till de innovativa och högpresterande plattformarna MITRA och SIERA. Vår förändrade produktstrategi och de nya produktlanseringarna banar väg för vår framtida inriktning och ger oss en fortsatt ledande position inom belysningsteknik och kontrollsystem för växtodling.

I september fick Heliospectra utmärkelse för årets belysningssystem 2019 vid odlingskonferensen Grow Up i Ontario, Kanada. Utmärkelsen och vår medverkan på flertalet branschmässor och panelsamtal om fotobiologi ökade försäljningen och gjorde att vår nya MITRA-serie blev internationellt uppmärksammad. Det är glädjande att våra kunder ser värdet av MITRAs höga prestanda och den modulbaserade flexibiliteten. MITRA-plattformen och kontrollsystemet helioCORE ™ ger Heliospectra ett försprång framför konkurrenterna.

Under kvartalet har vi utvecklat nya produktlösningar för att möta marknadens och kundernas behov. Samtidigt har vi gjort en intern omorganisation för att fokusera på försäljning och öka företagets intäkter. Som ett led i det arbetet flyttade jag själv tillfälligt till Kanada för att öppna ett kanadensiskt Heliospectra-kontor. En mer fokuserad organisation runt om på våra nyckelmarknader i Nordamerika skapar nödvändiga förändringar och ger en starkare lokal närvaro. Initiativen gör också att Heliospectra kan utveckla starka strategiska partnerskap med globala aktörer i branschen.

Beslutet att prioritera arbetet med produktplanering ledde till en väntad minskning av försäljning och orderingång under kvartalet jämfört med föregående år. Samtidigt har produktutvecklingsteamets arbete med att lansera nya produktlinjer banat väg för fortsatt försäljning och tillväxt under 2020.

Heliospectra och alla hårt arbetande medarbetare satsar kontinuerligt på att skapa värde och lönsamhet för såväl odlare runt om i världen som för er aktieägare. Jag är mycket tacksam för ert trogna stöd för Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport, se här