(Göteborg, Sverige, 23:e februari 2024, kl 08:30 CET) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2023.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://heliospectra.com/sv-investerarrelationer/financial-reports-documents/rapporter/

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden oktober – december

 • Orderingång under perioden uppgick till 9 377 (12 677) KSEK.
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9 908 (9 998) KSEK.
 • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -7 605 (-8 950) KSEK.
 • Resultatet efter skatt under perioden var -7 312 (-9 075) KSEK.

Finansiella resultat för perioden januari – december

 • Orderingång under perioden uppgick till 28 056 (34 423) KSEK.
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 35 311 (25 728) KSEK.
 • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -23 608 (-35 943) KSEK.
 • Resultatet efter skatt under perioden var -22 688 (-36  083) KSEK.

Kassaflöde för perioden januari – december

 • Rörelsens kassaflöde var -25 101 (-33 848) KSEK.
 • Totalt kassaflöde under perioden uppgick till -4 843 (2 762) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 642 (13 485) KSEK.

VD:S KOMMENTAR

Kära aktieägare i Heliospectra AB (publ),

När vi nu reflekterar över 2023, står det ut som en avgörande period som formar vår bana framåt. När vi nu går in i 2024 gör vi det med tillförsikt. Förankrad av en stabil produktplattform som vänder sig till både kommersiella storskaliga växthus och vårt dynamiska Agtech-segment.

Även om vår resa 2023 inte exakt överensstämde med de ambitiösa budgetmål vi hade satt upp, är jag glad att kunna meddela att vår nettoomsättning förbättrades med 37 % jämfört med föregående år, trots marknadsutmaningar och ett konkurrenskraftigt landskap. Under året mötte vi flera hinder, inklusive inflation, högre räntor, sänkta energipriser och ett försenat subventionsprogram i Nederländerna. Dessa utmaningar bidrog till en uppskattad nedgång på marknaden för odlingsbelysning på upp till -40% till -50% jämfört med 2022. Följaktligen sköt många av våra kommersiella odlare och kunder upp sina investeringar till följande år eller valde genomföra mindre initiala testinstallationer.

Trots detta lyckades vi vinna tre upphandlingar med ledande tekniska universitet i Danmark och USA och etablera försäljning och testinstallationer med välkända odlare i Europa och Kanada med fokus på uppdrivning och prydnadsväxter. Detta inkluderar bland annat Queens, Hendriks Young Plants, Sakata, Hendriks Greenhouses, Feldborg och Glenwood Valley Farms. Vi utökade också vårt nätverk i branschen, vilket gett oss möjlighet att offerera på mer betydande projekt och utökat vår pipeline. Under 2024 räknar vi därför med en förskjutning i vår portfölj mot större kommersiella växthus. Denna strategiska förändring positionerar oss för fortsatt framgång och tillväxt under det kommande året.

Det momentum vi byggt upp under 2023 fortsätter in i det nya året, vilket framgår av vårt proaktiva förhållningssätt till försäljning och marknadsföring. Redan 2024 har vi deltagit i två framstående mässor: IPM Essen i Essen, Tyskland och Fruit Logistica i Berlin, Tyskland, med planer på att ställa ut på Horticontact i Groningen, Nederländerna, i mars. Under första kvartalet i år har vi även etablerat vårt nya holländska kontor. Dessa engagemang visar vår hängivenhet till att stärka vår närvaro på nyckelmarknader och främja meningsfulla kontakter med branschens intressenter.

Under 2023 förblev vårt fokus stadigt på att utveckla innovativa, kundcentrerade lösningar. Vi introducerade banbrytande produkter som MITRA X Flex, en lösning med tre spektrum i ett med flexibelt mörkrött ljus, DOXA vår trådlösa sensor och en förbättrad version av vårt kontrollsystem – helioCORE 2.0. Den här versionen erbjuder ett mer användarvänligt gränssnitt med dra-och-släpp-funktioner, väderprognoser i realtid, dynamiska odlingszoner och dimningsfunktioner, tillsammans med nya dataöversikts- och säkerhetsfunktioner – ett erbjudande som är unikt för Heliospectra på marknaden.

Med utgångspunkt från denna grund är vi glada över att kunna presentera våra senaste erbjudanden: vår nya plattform för ELIXIA- och DYNA, våra helt kontrollerbara belysningslösningar som planeras att lanseras i april/maj i år. Båda kommer att ha betydande förbättringar i IP-klassning, effektivitet och mängden ljus den levererar. ELIXIA-fixturen kommer nu även erbjuda en extra våglängd och ökar då från 4 till 5 våglängder. Den nya plattformen gör att vi kan behålla vår relevans och starka varumärke på forskningsmarknaden samtidigt som vi förbättrar vår lösning mot större Agtech-bolag som till exempel fröproducenter och forskningsväxthus.

Dessutom har vårt utvecklingsteam nyligen presenterat framsteg för vår MITRA X-plattform, vilket gör plattformen helt modulär och låter oss tillgodose en rad olika miljöer och grödor. Plattformen kommer nu med ett wattal som sträcker sig från 325W till 1500W, en omfattande spektrumportfölj som sträcker sig från 40% rött till 90% rött, ett flexibelt spektrumalternativ, en effekt på upp till 3,7 och ett ljusutsläpp på upp till 5700 µmol. Detta i kombination med vårt svenska hantverk, användning av enbart högkvalitativa a-märkeskomponenter och unika dynamiska lösningar ger odlarna marknadsledande kvalitet till en mycket konkurrenskraftig kostnad per mmol!

Våra kostnadsbesparingsinitiativ som lanserades 2022 har gett betydande utdelning. Genom att minimera vårt beroende av externa konsulter och optimera interna resurser kunde vi minska våra övriga externa kostnader med 14,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en anmärkningsvärd minskning på 43% under 2023. Dessutom bidrog avsättningar avsatta för potentiella RMA-ärenden till denna kostnadsminskning, då en del av de tilldelade medlen förblivit outnyttjade. Under första kvartalet 2024 avslutade vi framgångsrikt den sista fasen av vårt kostnadsbesparingsprogram genom att flytta vårt kontor i Göteborg, vilket resulterade i en 50% minskning av hyreskostnaderna.

Ovan nämnda besparingar, i kombination med den ökade nettoomsättningen, ledde till en markant förbättring på 12,3 miljoner kronor eller 34 % i rörelseresultatet jämfört med föregående år. Denna prestation är ett bevis på vårt teams idoga ansträngningar, försäljningsförbättringar och effektiviteten av våra kostnadsbesparings- och omstruktureringsinitiativ. Viktigt är även att vi har bibehållit en god marginal på våra produkter under denna period av tillväxt och transformation.

När vi ger oss ut på denna resa in i 2024 vill jag uttrycka min hjärtliga tacksamhet för ert orubbliga stöd och förtroende för Heliospectra, särskilt våra tre huvudägare Weland Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB. Tillsammans är vi redo att dra nytta av nya möjligheter, övervinna utmaningar och driva vårt företag till nya höjder av framgång.

Med tacksamhet,

Bonny Heeren,
VD och tillförordnad CFO

Heliospectra AB