(Göteborg, Sverige, 28:e april 2023, kl 08:30) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för januari till mars  2023.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden januari – mars

  • Orderingång under perioden uppgick till 1 649 (2 041) KSEK.
  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7 033 (5 562) KSEK.
  • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -6,474 (-7,797) KSEK.
  • Resultatet efter skatt under perioden var -6,474 (-7,797)) KSEK.

Kassaflöde för perioden januari – mars

Rörelsens kassaflöde var -6 608 (3 131) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -7 884 (-66) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 5 584 (10 657) KSEK.

VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Första kvartalet 2023 har varit hektiskt för Heliospectra. Medan vårt sälj- och marknadsföringsteam rullar ut vårt nya trådlösa system på marknaden, fortsätter vårt utvecklingsteam att förbättra våra SMARTA-lösningar och designa nya kundorienterade produkter för att stärka vårt produkterbjudande mot den kommersiella växthusmarknaden.

I februari 2023 inledde vi året med att tillkännage vår nya MITRA Flex, marknadens första tillgängliga trådlöst styrda fixtur med flexibelt mörkrött spektrum. Den nya armaturen erbjuder kunderna tre spektra i ett – PAR, PAR + Far-Red och Far-Red Only – vilket gör den perfekt för anpassningsbara och applikationsbaserade odlingsstrategier. Till exempel ljusbehandlingar med mörkrött ljus vid slutet av dagen eller i slutet av produktionen. Studier har visat att den mörkröda våglängden är fördelaktig för en mängd olika grödor. Särskilt fördelaktigt har det visat sig för snittblommor och blommande krukväxter, där mörkrött ljus har visat sig påskynda produktionen med upp till 12 dagar för liljor. Vilket sparar tid och resurser för odlare.

 I år har säljteamet varit på resande fot, träffat kunder och marknadsfört vårt nya trådlösa system och MITRA-plattform, samt utökat vårt partnernätverk i Europa och Kanada. Under första kvartalet 2023 ställde vi ut på fyra mässor i Europa – SIVAL i Frankrike, Fruit Logistica i Tyskland, Handelsdagarna i Danmark och HortiContact i Nederländerna – vilket gav oss möjlighet att träffa potentiella kunder och få viktig feedback på våra lösningar. I juni kommer vi att ställa ut på Greentech i Amsterdam, världens ledande hortikulturmässa. Där kommer vi att visa upp vår MITRA-plattform med fokus på den dynamiska mörkröda funktionaliteten, helioCORE-systemet med dess användarvänliga gränssnitt och möjligheter att dimma och gruppera för zoner. Under mässan kommer vi även lansera vår nya trådlösa PAR-sensorintegration och en ny högeffektiv fixtur designad för att ersätta HPS-lampor.

Vårt fokus är nu flyttat mot växthusmarknaden, där vi fortsätter att sätta våra kunder i centrum för allt vi gör och förbättra vårt produkterbjudande för att skapa värde och lösa problem för våra odlare. Ett av dessa projekt är vår nya 1000-watts LED-fixtur framtagen för att ersätta traditionella HPS-lampor på en-till-en basis vid installation. Den kommer med en bredare strålvinkel, en hög ljusintensitet och hög effektivitet, för en enkel övergång från HPS till LED. Med den nya HPS-ersättaren som det senaste tillägget till vår produktportfölj har vi nu en lämplig produkt för ljushungriga grödor som tomater och gurkor. Vilket tillåter oss att utöka vårt riktade segmentfokus till att omfatta grönsaker, som i sig har ett omfattande potential.

Vi avslutade 2022 med en relativt stark orderingång, vilket resulterade i en nettoomsättning på 7 033 TSEK under Q1, en ökning med 21 procent jämfört med förra året. I februari skeppades de första lamporna till ENKO i USA. ENKO är ett AgTech-bolag som kombinerar DNA-kodade bibliotek, med AI och maskininlärning för att förse odlare med nya verktyg för att växa framgångsrikt och hållbart, samtidigt som de skyddar grödor från skadedjur och sjukdomar. Våra smarta trådlösa lösningar från Heliospectra, så som dynamisk dimning, zon-strategier och vår unika energibesparande DLI-controller, kommer att hjälpa ENKO att nå sina mål. Då vi arbetar med successiv vinstavräkning redovisas 28% av det totala ordervärdet på 8,2 MSEK i omsättningen för Q1. Övrig omsättning är främst relaterad till AgTech-marknaden med våra ELIXIA och DYNA armaturer.

 Det kostnadsbesparingsprogram och omorganisation som genomfördes 2022 fortsätter att ge resultat för företagets totala kostnadsstruktur. Under första kvartalet 2023 minskade driftskostnader med 20 procent jämfört med samma period förra året.

Under första kvartalet 2022 redovisades en engångsvinst på 1,1 miljoner SEK relaterad till en uppgörelse med en kund. Trots denna kompensation förbättrades rörelseresultatet för första kvartalet 2023 med 2,4 miljoner SEK (27%) jämfört med samma period föregående år.

 Vårt Supply Chain-team arbetar hårt för att minska våra produktionskostnader för att förbättra marginaler och säkerställa att våra lösningar är konkurrenskraftiga. Genom att förhandla direkt med välkända och högkvalitativa komponentleverantörer har vi lyckats sänka våra COGS och garantera våra kunder en pålitlig, högkvalitativ produkt.

Blickar vi framåt mot resten av året, så baseras europeiska odlares beslut att investera ofta på olika bidragsprogram. Eftersom dessa program avslutas i april och maj, inväntar många odlare bekräftelse på att bidragen är säkrade innan de tar ett slutgiltigt investeringsbeslut. Vi förväntar oss därför en betydande orderingång under andra kvartalet. Dessa beställningar kommer att behöva skickas och faktureras under Q3, eller tidigt Q4, när våra kunder kommer att börja använda sina artificiella belysningssystem.

För att säkerställa långsiktig likviditet i bolaget beslutade styrelsen i Heliospectra att genomföra en företrädesemission delvis garanterad av bolagets fyra största aktieägare – Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB, och Agartha AB. Garanten motsvarade totalt 20,1 miljoner SEK, eller 76,8 procent. Totalt tecknades cirka 82,37 procent av företrädesemissionen vilket resulterade i en emissionslikvid om cirka 21,5 miljoner SEK före kostnader. I dessa förändringstider är vi tacksamma för våra huvudägares starka tro på vår vision och deras fortsatta stöd.

Intäkterna från företrädesemissionen kommer att gå till att lansera företagets nya smarta belysningssystem och varumärke på den europeiska marknaden, utöka företagets försäljnings- och applikationsteam i Västeuropa och slutföra strategiska innovationsprojekt som vår HPS-ersättare och vår nya fullt kontrollerbara ELIXIA plattform.

På en strategisk nivå arbetar styrelsen hårt för att tillföra erfarenhet och nätverk till företaget. Därför kommer tre nya styrelseledamöter – Peter Klapwijk, Robert Ekström, och Ofelia Madsen – att presenteras på Heliospectras årsstämma den 3 maj. Alla tre skickliga och erfarna chefer inom odlingsindustrin eller andra teknikdrivna marknader. Jag ser fram emot att arbeta med dem och se hur deras omfattande kunskap kan appliceras på Heliospectra.

I år är det dags för Heliospectra att satsa på de europeiska och kanadensiska marknaderna fullt ut. Jag är säker på att kombinationen av vår omfattande konkurrenskraftiga portfölj av högeffektiva lampor och de energibesparingar vi ger våra kunder tack vare våra trådlösa datadrivna lösningar, samt stödet från vårt helioCARE-team, gör oss till det bästa alternativet för växthusbaserade LED-projekt. Som ny aktieägare i bolaget ser jag fram emot att se hur långt vi kan komma 2023 och framåt.

Bonny Heeren,
VD, Heliospectra AB