(Göteborg, Sverige, 27:e oktober 2023, kl 08:30) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för januari till september 2023.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://heliospectra.com/sv-investerarrelationer/financial-reports-documents/rapporter/

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden juli – september

 • Orderingång under perioden uppgick till 7 527 (9 262) KSEK.
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 8 276 (6 819) KSEK.
 • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -4 873 (-8 951) KSEK.
 • Resultatet efter skatt under perioden var -4 182 (-8 966) KSEK.

Finansiella resultat för perioden januari – september

 • Orderingång under perioden uppgick till 18 679 (21 746) KSEK.
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 25 403 (15 730) KSEK.
 • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -16 003 (-26 993) KSEK.
 • Resultatet efter skatt under perioden var -15 376 (-27 008) KSEK.

Kassaflöde för perioden januari – september

 • Rörelsens kassaflöde var -21 469 (-30 422) KSEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2 428 (6 772) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11 057 (17 495) KSEK.

VD:S KOMMENTAR

Kära aktieägare i Heliospectra AB (publ),

När vi nu summerar det tredje kvartalet 2023, känner jag mig stolt över att kunna dela några betydande framsteg och prestationer med er. I september hade vi en rekordhög omsättning med ett fint positivt resultat som ett resultat av vårt fokus på växthussegmentet. Detta är en bekräftelse på det hårda arbete och engagemang vårt team demonstrerat och reflekterar det förtroende och stöd som ni, våra aktieägare, har visat Heliospectra.

Vår nettoomsättning visade en imponerande tillväxt under detta kvartal. Vilket resulterade i en ökning på 21% jämfört med Q3 föregående år och imponerande 61% jämfört med förgående år. Detta innebär att vi nu är på samma omsättningsnivå som vi avrundade 2022 på. Vi inser att vi inte kommer uppnå våra ambitiösa mål för 2023. Men som tidigare kommunicerats har vi under året mött flera utmaningar som negativt påverkat våra resultat. Faktorer som inflation, höjda räntor, sjunkande energipriser och ett försenat subventionsprogram i Nederländerna påverkade marknaden för växtljus inom trädgårdsbranschen betydligt, vilket resulterade i en nedgång på upp till -40% till -50% jämfört med året innan. Som en följd av detta sköt många kommersiella odlare och Agtech-företag upp sina investeringar till senare under året eller till och med till nästa år. Det i sig ledde till färre potentiella projekt och ökad konkurrens på marknaden.

Trots dessa utmaningar lyckades vi förbättra våra resultat under det tredje kvartalet med nästan 11 miljoner kronor, vilket representerade en imponerande 46% förbättring. Detta berodde huvudsakligen på ökad försäljning och vårt omfattande kostnadsbesparings- och omstruktureringsprogram. Resultatet visar vårt fortsatta åtagande att förbättra vår operationella effektivitet och lönsamhet.

Vi är också glada att kunna meddela att vi har vunnit en upphandling med prestigefyllda Danmarks Tekniske universitet (DTU), där vi kommer att leverera vår fullt kontrollerbara ELIXIA och MITRA-lösning till deras nybyggda avdelning för växtforskning. Vi har även vunnit en upphandling med Århus Universitet, där vi kommer att implementera vår fullständiga trådlösa lösning. Vår nya produkt MITRA X FLEX med flexibel mörkrött ljus har också fått ett positivt mottagande bland Agtech-företag och universitet, särskilt för forskningsändamål i växthus. Vårt senaste undertecknade projekt nu i oktober är med Illinois Universitet där både vår nya MITRA X FLEX och fullständiga trådlösa system kommer att demonstrera de många fördelarna med flexibelt mörkrött ljus.

Under tredje kvartalet deltog vi aktivt i två viktiga branschevenemang. I september hade vi nöjet att delta i den årliga British Tomato Conference, där vi stolt presenterade våra senaste innovationer, inklusive vår nya högintensiva CERES som är en direkt ersättare för traditionella HPS-lampor och MITRA X FLEX. I oktober deltog vi med våra kanadensiska återförsäljare på Canadian Greenhouse Conference (CGC) i Niagara Falls, där vi hade givande diskussioner med nordamerikanska kunder om utmaningar och möjligheter inom marknaden. Våra nya belysningslösningar, särskilt MITRA X FLEX, väckte stor uppmärksamhet och intresse.

Vid CGC-konferensen presenterade vi inte bara våra produkter utan sponsrade även en session om energihantering i nya tider och deltog i en paneldiskussion om LED-lampor och framtidens möjligheter. Där betonade vi fördelarna med våra energisnåla LED-lampor och DLI-kontrollsystem, som ingår i vår nyligen annonserade programvara helioCORE™ 2.0 och som är planerad att lanseras under fjärde kvartalet i år. Den uppgraderade versionen av vårt kontrollsystem introducerar en användarvänlig “klick-och-dra”-funktion för att skapa odlingszoner och integrerar väderprognoser i realtid för att optimera algoritmen och DLI-kontrollsystemet. Genom att kombinera vår trådlösa lösning med våra effektiva LED-lampor kan odlare nu uppnå en ytterligare minskning på upp till 35% av energiförbrukningen, utöver vad en övergång till LED-lampor kan innebära. Vilket innebär en avsevärd minskning av driftskostnaderna för odlare. Nya helioCORE™ 2.0 kommer också med en öppen API, vilket gör det möjligt för odlare att ansluta helioCORE-systemet till sina befintliga klimatdatorer vid förfrågan.

Vårt dedikerade utvecklingsteam har också gjort betydande framsteg med att färdigställa DOXA, vår trådlösa PAR-sensor som introducerades tidigare i år på Greentech. De första enheterna är nu klara och redo att skickas ut för sitt första fälttest i en kommersiell installation. DOXA erbjuder odlare ökad flexibilitet och kontroll över odlingszoner som är anslutna till sensorn. Samtidigt innebär det kostnadsbesparingar vid installationen då ingen ny infrastruktur som exempelvis kablar krävs. Under fjärde kvartalet kommer vårt utvecklingsteam att intensifiera arbetet med nästa generation av ELIXIA och DYNA som kommer med en rad nya fördelar. Lanseringen är planerade till 2024.

För att ytterligare förmedla vikten och effektiviteten av mörkrött ljus och vår innovativa MITRA X FLEX med flexibel mörkröd kanal, har vi under tredje kvartalet släppt en ny e-bok med titeln “Understanding the Impact of Far-Red”. Denna omfattande resurs ger insikter om effekterna av mörkrött ljus och hur odlare och företag kan dra nytta av en målinriktad ljusstrategi med mörkrött ljus. Detta visar att vi är mycket mer än bara en hårdvaruleverantör av LED-belysning utan en belysningspartner som tillför verkligt värde till våra kunder! Vi planerar att följa upp detta initiativ med ett webinar om mörkrött ljus den 7 november. Detta gör vi i samarbete med vår kanadensiska återförsäljare och det framstående Delphy Improvement Centre i Nederländerna.

Sammanfattningsvis är jag entusiastisk över våra fortsatta framgångar och de lovande möjligheter som väntar oss. Vi har nu en innovativ och relevant produktportfölj och är på väg mot hållbar tillväxt och lönsamhet. Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet för ert fortsatta stöd och förtroende för Heliospectra. Tillsammans kommer vi att hantera utmaningar, gripa möjligheter och föra vårt företags framgång till nya höjder.

Med tacksamhet,

Bonny Heeren,
VD och tillförordnad CFO