(Göteborg, Sverige, 25:e augusti 2023, kl 08:35) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin halvårsrapport för januari till juni 2023.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://heliospectra.com/sv-investerarrelationer/financial-reports-documents/rapporter/

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden april – juni

  • Orderingång under perioden uppgick till 9 503 (5 346) KSEK.
  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 10 094 (3 349) KSEK.
  • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -4 656 (-10 245) KSEK.
  • Resultatet efter skatt under perioden var -4 720 (-10 245) KSEK.

Finansiella resultat för perioden januari – juni

  • Orderingång under perioden uppgick till 11 152 (7 387) KSEK.
  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 17 127 (8 911) KSEK.
  • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -11 130 (-18 042) KSEK.
  • Resultatet efter skatt under perioden var -11 194 (-18 042) KSEK.

Kassaflöde för perioden januari – juni

Rörelsens kassaflöde var 4 974 (2 741) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 2 711 (-2 023) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16 196 (8 700) KSEK.

VD:S KOMMENTAR

Kära aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Vi är halvvägs genom 2023. Ett halvår där fokus riktats mot att tillgodose kundbehov, utvidga vår närvaro på marknaden och förbättra kvaliteten och effektiviteten hos våra erbjudanden. Under första halvan av året står det klart att vi nästintill fördubblat vår omsättning jämfört med 2022 efter en ökning av nettoomsättning på 92% efter andra kvartalet 2023. Vi ser också en ökning av orderingången med 50% jämfört med förra året.

Samtidigt som dessa resultat är positiva är det viktigt att notera att våra förväntningar för andra kvartalet 2023 initialt var högre och vi förväntade oss en större orderingång. Under kvartalet framkom det att flera faktorer inklusive inflation, högre räntor, sänkta energipriser och ett försenat bidragsprogram i Nederländerna hade en betydande påverkan på marknaden för odlingsbelysning. Där marknaden estimerar en nedgång på upp till -40% till -50% jämfört med föregående år. Som en följd av detta sköt många odlare fram investeringsbesluten till tredje kvartalet, vilket resulterade i färre potentiella projekt och en ökad konkurrens på marknaden.

Det råder ingen tvekan om att den nederländska marknaden är av stor betydelse för Heliospectra på grund av dess omfattning och betydelse inom hortikultur-sektorn. Dock har våra ansträngningar att avsluta order stött på utmaningar på grund av en brist på större referensprojekt då odlare tenderar att välja mer etablerade leverantörer. För att tackla detta är våra försäljnings- och marknadsföringsstrategier inriktade på att förbättra varumärkets medvetenhet i Nederländerna och etablera referensodlare inom prydnadsväxter- och grönsakssegmenten. För att underlätta dessa ansträngningar planerar vi att utvidga vårt försäljnings- och applikationsteam i Västeuropa med en strategisk bas i Nederländerna.

I juni hade vi förmånen att delta på Greentech i Amsterdam, som är världens ledande mässa inom hortikultur. På mässan presenterade vi vår nya marknadskampanj “Just a Perfect Day” som visar våra energieffektiva trådlösa lösningar. Denna gemensamma satsning mellan vårt marknads- och försäljningsteam riktar sig specifikt mot den västeuropeiska växthusmarknaden, med särskilt fokus på den nederländska marknaden. Som en del av kampanjen lanserade vi en ny holländsk hemsida och stödjande kommunikationsmaterial.

Vårt utvecklingsteam har under 2022 och första halvåret av 2023 gjort lovvärda insatser för att omforma vår produktportfölj för att möta behoven hos kommersiella odlare. Detta var tydligt vid Greentech där vi presenterade vår trådlösa systemlösning med innovativa produkter som MITRA X 800W och MITRA X Flex med dynamiskt mörkrött ljus och styrning. Dessutom introducerades vår nya trådlösa PAR-sensor och nya CERES LED-belysningsplattform. CERES-plattformen är en 1000 watt ljusintensiv lampa designad för att ersätta traditionella HPS-lampor och är utrustad med tre målinriktade växthusspektra, förinstallerade Wieland-kontakter, en bredare strålvinkel och trådlös dimning. Funktioner som gör det möjligt för oss att mer effektivt sälja till odlare som redan har HPS-lampor installerade och grödor som snittblommor, tomater och gurkor som föredrar mycket ljus. CERES-plattformen inkluderar även den en Flex-version med dynamiskt mörkrött ljus, framtagen för ljusbehandlingar i slutet av dagen eller slutet av produktionen för att påskynda tillväxt och stimulera blomning. Det som återstår är att färdigställa certifieringen för Nordamerika för att säkerställa tillgänglighet till olika bidragsprogram för våra kunder.

Den framgång vi har upplevt är en direkt följd av den kundcentrerade strategi vi initierade 2022. Denna metod har fördjupat vår förståelse för våra kunders behov och vår förmåga att snabbt anpassa vårt utvecklingsarbete och produktutbud efter detta.

Som en del av vårt utvecklingsarbete är vi glada att meddela den kommande lanseringen av helioCORE™ 2.0 i höst. Denna uppgraderade version av vårt kontrollsystem har en användarvänlig klick-och-dra funktion för att skapa olika odlingszoner och inkluderar integrerade väderprognoser för att förbättra effektiviteten hos våra algoritmer och vår DLI-styrning. Tillsammans med vår trådlösa lösning gör helioCORE™ det möjligt för våra odlare att minska sina energikostnader med upp till 40%, vilket är en signifikant sänkning av driftskostnaderna. Tack vare de nya funktionerna i helioCORE™ ges våra odlare nu även möjlighet att söka ytterligare bidrag i vissa nordamerikanska stater och på så sätt effektivt minska investeringskostnaderna och öka avkastningen för våra kunder.

I juni besökte vår supply chain manager och jag våra produktionspartners och huvudsakliga komponentleverantörer i Kina och Europa. För Kina var detta vårt första besök efter pandemin och vi imponerades starkt av kvaliteten på anläggningarna, professionell personal och etablerade processer. Denna resa stärkte vår tilltro till våra valda partners och deras förmåga att säkerställa Heliospectras möjlighet till tillväxt och att vi ska förbli en leverantör av högsta kvalitet. Våra pågående prisförhandlingar har resulterat i minskade produktionskostnader och en imponerande förbättring av marginalen med 6%, vilket stärker vår konkurrenskraft på marknaden.

Det kostnadsbesparingsprogram som initierades under första kvartalet 2022 för att minska driftskostnaderna har gett konsekventa resultat. Tillsammans med minskade produktionskostnader har detta resulterat i ett förbättrat rörelseresultat på 6,85 miljoner SEK jämfört med 2022, vilket innebär en förbättring med 38% jämfört med föregående år. Trots att rörelseresultatet fortfarande är negativt understryker denna positiva trend våra framsteg i år.

För att säkerställa likviditeten under första kvartalet godkände Heliospectras styrelse en nyemission i mars som mötte betydande stöd från företagets fyra största aktieägare – Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB, och Agartha AB. Garanten motsvarade totalt 20,1 miljoner SEK, eller 76,8 procent. Totalt tecknades cirka 82,37 procent av företrädesemissionen vilket resulterade i en emissionslikvid om cirka 21,5 miljoner SEK före kostnader som går till att realisera utvecklingsprojekt som är i pipelinen samt för att stödja förväntad tillväxt. 

Vid den ordinarie årsstämman den 1 juni välkomnades tre framstående styrelseledamöter till Heliospectra — Peter Klapwijk, Robert Ekström och Ofelia Madsen. Var och en av dem bidrar med en rik erfarenhet inom hortikultur-branschen eller andra teknikdrivna marknader och deras insikter och nätverk kommer att vara värdefulla när vi expanderar på den europeiska och kanadensiska marknaden samt fortsätter att stärka vår robusta och konkurrenskraftiga produktportfölj. Jag ser fram emot givande diskussioner i framtiden.

Avslutningsvis vill jag säga att medan vi navigerar i det dynamiska landskapet för odlingslampor så står vårt åtagande till innovation, kundnöjdhet och strategiska partnerskap orubbligt. Vi är optimistiska inför framtiden och de möjligheter till tillväxt och fortsatt framgång vi ser för Heliospectra. Jag tackar er för ert fortsatta förtroende och stöd.

Med tacksamhet,

Bonny Heeren,
VD och tillförordnad CFO
Heliospectra AB