(Göteborg, Sverige, 3:e maj 2024, kl 08:40 CEST) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin kvartalsrapport för perioden januari till mars 2024.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://heliospectra.com/sv-investerarrelationer/financial-reports-documents/rapporter/

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden januari – mars

  • Orderingång under perioden uppgick till 26 828 (1 649) TSEK.
  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7 198 (7 033) TSEK.
  • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -6 559 (-6 474) TSEK.
  • Resultatet efter skatt under perioden var -6 557 (-6 474) TSEK.

Kassaflöde för perioden januari – mars

  • Rörelsens kassaflöde var -3 520 (-6 625) TSEK.
  • Totalt kassaflöde under perioden uppgick till -3 837 (-7 901) TSEK.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 655 (5 584) TSEK.

VD:S KOMMENTAR

Kära aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under 2023 låg vårt fokus på att utveckla hållbara, innovativa och kundcentrerade lösningar som kunde hantera våra kunders olika behov. Resultatet var en helt modulär LED-belysningsplattform som gjorde det möjligt för oss att tillgodose en rad olika miljöer och grödor. Vi uppdaterade också vårt kontrollsystem helioCORE™ och förbättrade tillförlitligheten och noggrannheten i algoritmen genom att integrera riktiga väderprognoser, energipriser och LED-lampans effektivitet. Samt introducerade ytterligare sensorer. Vi kan nu förse odlare med marknadsledande kvalitet och kontroll av ljusmiljön mot en mycket konkurrenskraftig kostnad per mmol. Samtidigt kan våra kunder spara upp till 35 % på sin energiförbrukning, ett viktigt steg mot hållbar odling.

Kvartalets rekordstora orderingång på 26 828 TSEK, nästan lika stor som den totala orderingången för 2023, är en bekräftelse på att vi har gjort rätt val och levererat en unik, värdedriven lösning för våra kunder. En stor bidragande orsak till den ökade orderingången är en positiv trend med större order från den kanadensiska marknaden. Vi ser också en ökning av det totala ordervärdet från våra Agtech-kunder. Detta är en stark indikation på att försäljningen går i rätt riktning och om trenden håller i sig har vi en reell chans att nå break-even.

Vår nettoomsättning under Q1 är i nivå med samma period 2023, strax över 7MSEK, men med den ökade orderingången förväntar vi oss en ökning i Q2 och en ännu större ökning under Q3 då de flesta av våra kommersiella projekt ska levereras.

För att stärka vår närvaro på nyckelmarknader och främja meningsfulla kontakter med industrins intressenter, har vårt sälj- och marknadsföringsteam varit upptagna med att skapa nätverk och bygga nya partnerskap. Detta inkluderade att delta i flera mässor och evenemang i Europa och Nordamerika. Vi etablerade också vårt nya holländska kontor i Breda för att på så sätt vara nära den största marknaden i Europa.

Heliospectra har alltid haft ett starkt varumärke inom Agtech- och forskningsmarknaden. För att säkerställa en fortsatt stark position slutförde vi under första kvartalet utvecklingen av våra nya fullt kontrollerbara ELIXIA- och DYNA-plattformar. Den nya plattformen tillåter oss inte bara att behålla vår relevans som ett ledande och innovativt varumärke, utan dess tekniska uppdateringar gör det också möjligt för oss att bättre tillgodose behoven hos större Agtech-företag såsom fröproducenter och större forskningsväxthus.

Som flaggats i veckan hade vi i samband med sammanställningen av den ekonomiska rapporten anledning att misstänka att bolagets egna kapital var lågt och mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital. En kontrollbalansräkning håller därför på att upprättas. I och med den ökade orderingången och våra betalningsvillkor på 80-100 procent i förskott, kommer vi att se en ökning av intäkter under den kommande perioden.

Vi ser med tillförsikt fram emot det kommande året och de möjligheter och utmaningar det kommer att medföra. Jag är djupt tacksam för ert orubbliga stöd och förtroende för Heliospectra, särskilt våra tre huvudägare Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB. Tillsammans är vi redo att fortsätta att leverera hållbara och innovativa lösningar till marknaden samtidigt som vi drar nytta av nya möjligheter och driver vårt företag till nya framgångar.

Med tacksamhet,

Bonny Heeren,
VD och tillförordnad CFO