Årsredovisningen är bifogad i detta pressmeddelande och finns också tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida, https://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/rapporter-filer/

Året i korthet
2019 präglades av beslutet att förnya produktportföljen med utvecklingen av MITRA som togs under 2018. Det beslutet innebar en risk att försäljningen skulle påverkas, vilket också blev fallet då omsättningen minskade med 43 procent under året. Marknadens mottagande av MITRA har dock blivit positivt och vi lämnar 2019 med fyllda orderböcker och positivt momentum i verksamheten.