Årsredovisningen kommer att föreläggas årsstämman torsdagen 20 maj 2021 för fastställelse.