(Göteborg, Sverige, 24 april 2024, kl 13:50) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), har idag beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för perioden januari-mars 2024. Tidigare kommunicerat datum var fredagen den 26 april 2024. Nytt datum för publicering har bestämts till fredagen den 3 maj 2024.

Anledningen till senareläggningen är implementeringen av ett nytt ERP-system.