(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, CA, 26 oktober, 2018 – Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari till september 2018.

Omsättning och Resultat Januari – September

 • Orderingång uppgick till 38 022 (28 082) KSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 34 287 (19 550) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -21 231 (-25 611) KSEK
 • Resultat efter skatt var -21 273 (-25 701) KSEK eller -0,61 (-0,73) kronor per aktie

Viktiga Händelser

JANUARI – MARS

 •  Kanadensisk odlare väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar för ny högpresterande odlingsanläggning i östra Kanada. Ordern inkluderar Heliospectras intelligenta LX60 LED-belysningslösning och ordervärdet uppgår till 5,5 miljoner kronor ($ 651 200 USD).
 •  Heliospectra ställer ut företagets intelligenta LED-belysningslösningar, tekniska tjänster och nya kontrollsystem helioCORE på IPM Essen och Fruit Logistica i Tyskland.
 •  AcquiFlow, en av Heliospectras Nordamerikanska återförsäljare säkrar order till en av Kanadas ledande producenter av cannabis för medicinskt- och rekreations bruk. Odlaren är lokaliserad i Ontario. ordervärdet uppgår till 524 000 kronor ($ 63 547 USD).
 •  Heliospectras återförsäljare Griffin Greenhouse Supplies säkrar stororder åt Heliospectra i Nordamerika. Ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till ca 5,8 miljoner kronor ($ 698 000 USD). Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under tredje kvartalet 2018.
 •  Kew Royal Botanic Gardens i Kew och Wakehurst har valt att investera i Heliospectras intelligenta LX60-serie LED-belysningslösningar. Lamporna kommer att installeras i en av Kews plantskolor för tropiska växter, där de kommer att ersätta traditionella natrium lampor (HPS). Ordern är värdera till 1,7 miljoner kronor (£ 150 000 GBP).

APRIL – JUNI

 •  Heliospectra AB utser Magnus Svensson till ny Chief Financial Officer (CFO), med start den 2a maj 2018.
 •  Griffin Greenhouse Supplies expanderar New England-anläggning med en andra order på Heliospectras LED-belysningslösningar. Ordern är på Heliospectras E60-serie och värderad till 4,6 miljoner kronor ($ 549 000 USD).
 •  Griffin Greenhouse Supplies och New England-odlingsanläggning standardiserar på Heliospectra LED-belysningslösning med en tredje order på Heliospectras E60-serie LED-belysningslösning. Ordervärdet är 5,7 miljoner kronor ($ 686 510 USD).
 •  Heliospectra lanserar officiellt helioCORE™ företagets nya kontrollsystem som nu är tillgängligt för beställning över hela världen.
 •  5 Leters DOO lägger ny order på Heliospectras LED-belysningslösningar. Företaget bygger ut sin medicin ska cannabisodling i Resen, Makedonien och har valt att standardisera på Heliospectras LED-belysningslösningar. Den nya ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till 1,5 miljoner kronor ($ 179 760 USD).
 •  ABB och Heliospectra AB sluter samarbetsavtal för Mellanöstern och Afrika. Företagen går samman för att utforska innovativa lösningar för att öka produktiviteten och hållbarheten i kommersiella växthus och i kontrollerade odlingsmiljöer i Mellanöstern och Afrika. 
 •  Heliospectra AB introducerar nästa generationens lightbar på GreenTech i Amsterdam.
 •  5 Leters DOO utökar sin installation med Heliospectras belysningslösningar. Företaget håller nu på att bygga ut sin anläggning för medicinskt cannabis i Resen, Makedonien och valt att fortsätta investera i Heliospectra’s E60-serie LED-belysning. Ordervärdet är 1,5 miljoner kronor (USD 184 550)
 •  Heliospectra meddelar en ny order från Medical 420, en toppmodern medicinsk cannabisanläggning i Makedonien. Odlaren utökar nu sin produktion och väljer att standardisera på Heliospectras LED-belysningslösningar. Ordern värderas till 3,7 miljoner kronor ($ 432 643 USD).
 •  Heliospectra höll årsstämma den 14e juni 2018. Staffan Gunnarsson utsågs till ny styrelseledamot och Jens Helgesson till ny suppleant.

JULI – SEPTEMBER 

 •  Heliospectra visar upp helioCORE™ samt ny lightbar-serie under Cultivate’18 i Columbus, Ohio.
 •  Heliospectra AB utökar ledningsgruppen med en vice VD för försäljning och marknadsföring och en vice VD för tekniska tjänster. Hanna Rüdel börjar som vice VD för tekniska tjänster och Thorbjörn Leu som vice VD för försäljning och marknadsföring, med start från augusti 2018.
 •  Ljusgårda AB investerar i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar. Företaget beläget i Tibro fokuserar på hållbart, miljömedvetet vertikalt jordbruk. Ordern är på Heliospectras intelligenta ELIXIA LED-belysningslösning och värderas till 1,3 miljoner kronor ($ 143 552 dollar).
 •  5 Leters DOO fortsätter utbyggnad med tredje order av Heliospectras LED-belysningslösningar. Företaget fortsätter sin utbyggnad i Resen, Makedonien och lägger därmed en ny order på Heliospectras EOS-serie LED-belysning. Ordervärdet är 1,6 miljoner kronor ($ 179 760 USD).
 •  Forskningsföretag i Australien väljer Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar för cannabisforskning. Kunden har lagt en order på Heliospectras intelligenta ELIXIA-serie LED-belysningslösning. Ordern värderas till cirka 660 000 kronor ($ 78 000 USD).
 •  King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), ett privat internationellt universitet beläget vid Röda havet väljer Heliospectra för nytt speed breeding program. Ordern värderas till 540 000 kronor (58 700 USD).
 •  Danska Cannabis Pharm automatiserar odlingsmiljön med Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar och helioCORE™ kontrollsystem. Ordervärdet värderas till 1,4 Mkr (USD 154 000).

VDs kommentar 

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

De senaste kvartalens resultat visar Heliospectra-teamets förmåga att uppnå prognostiserade tillväxtmål samtidigt som vi verkställer våra strategiska mål. Detta inkluderar nya produktimplementeringar och uppstart av tekniska samarbeten.

Under de första nio månaderna av 2018 säkrade vårt globala team en försäljningsökning på alla marknader och skapade nya intäktsströmmar i och med lanseringen av vårt prenumerationsbaserade kontrollsystem helioCORE. Våra tekniska tjänster har bemötts positivt av marknaden som visat starkt intresse. Kunder visar ofta sin uppskattning för den plant- och belysnings-expertis vi tillhandahåller. Både när det gäller att möjliggöra välgrundade inköpsbeslut och för den assistans de får för att se till att de uppnår optimala resultat med sina Heliospectra-system.

Den värdedrivna innovation som företaget är erkända för globalt stärktes ytterligare när vi tog steget att accelerera vår senaste produktplattform – vår SIERA-lightbar – till en integrerad vertikal odlingslösning. Genom detta initiativ arbetar vi proaktivt med en ökande efterfrågan frambringad av urbanisering och befolkningstillväxt och olika politiska incitament som driver ekonomisk diversifiering och resurseffektivisering på våra marknader. Vårt nya vertikala odlingssystem, som är resultatet av vårt första samarbete med ABB, indikerar enastående mätbara resultat för våra kunder. Som exempel reducerar det integrerade systemet vattenförbrukningen med upp till 98% jämfört med konventionella metoder. Vidare minskar det avsevärt de kapitalutgifter som förknippas med traditionella vertikala odlingsmodeller och eliminerar därmed ett tidigare ekonomiskt hinder för denna resurseffektiva odlingsmetod.

Tillsammans med ABB har vi genomfört en rad tekniska- och kommersiella workshops för att utforska möjligheter att utveckla vår teknologiplattform och att skapa ett gemensamt kunderbjudande. Vårt gemensamma fokus är att lösa viktiga utmaningar för våra kunder, där begränsningar av elnätet är ett sådant exempel. Genom att samarbeta med ABB kan vi tillhandahålla elektrifieringslösningar och leverera en helt integrerad systemdesign och nyckelfärdig installation till våra kundsegment: kommersiella växhus, inomhusodling och vertikal odling. En spännande utveckling som stärker värdet av Heliospectras lösningar och unika position inom jordbruksindustrin.

Under tredje kvartalet utökade vi ledningsgruppen med två nya erfarna kollegor – Hanna Rüdel och Thorbjörn Leu. Thorbjörn ansvarar för att öka företagets globala försäljning, marginaler och vinst över tid. Hannas kompletterande roll är inriktad på att forma en intern organisation för Heliospectras tekniska tjänster och stärka det övergripande serviceutbudet för våra globala kunder. Deras tillträde understryker och stöder vårt företags fortsatta tillväxt.

Vi uppnådde under perioden nytt försäljningsrekord med en ökad nettoomsättning på 75% jämfört med året innan samt ökade orderingången med 35%. Allteftersom vårt företag utvecklas attraherar vi allt större kunder. Detta kräver att vi är utrustade med leverantörer som kan leverera större volymer mer effektivt. När vi nu går in i Q4 färdigställer vi vår övergång till en kontraktstillverkare i norra Europa. En partner som säkerställer större volymer med skalbar produktionskapacitet i Sverige. En förändring av denna kritiska natur tar tid att genomföra, speciellt då vi vill säkerställa en hög kvalitet och undvika förseningar för att på så sätt göra det smidigt för våra kunder.

Varje dag gör vi framsteg genom att vi är trogna våra värderingar – att sätta kunder först samt att tillhandahålla marknadsledande innovation, service och kvalitet. Vår
beprövade strategi kommer att leda till värde för våra kunder och aktieägare samt en varaktig avkastning. Som alltid tackar jag för ert stöd.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport besök http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2018-10-26