Den riktade företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Det tecknades 11 703 858 aktier vilket inbringade 52,7 miljoner kronor före emissionskostnader till bolaget. Utspädningseffekten blev ca 25 %. Efter registrering uppgår antalet aktier till 46 815 434 och aktiekapitalet till 4 681 543,40 kronor.