(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, CA, 24 aug , 2018 – Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2018.

Omsättning och resultat januari – juni

 • Orderingång uppgick till 30 309 (18 476) KSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 17 324 (11 785) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -16 625 (-18 762) KSEK
 • Resultat efter skatt var -16 476 (-18 824) KSEK eller -0,47 (-0,54) kronor per aktie

Viktiga Händelser

januari – mars

 • Kanadensisk odlare väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar för ny högpresterande odlingsanläggning i östra Kanada. Ordern inkluderar Heliospectras intelligenta LX60 LED-belysningslösning och värderas till 5,5 miljoner kronor ($ 651 200 USD).
 • Heliospectra ställer ut företagets intelligenta LED-belysningslösningar, tekniska tjänster och nya kontrollsystem HelioCORE™ på IPM Essen och Fruit Logistica i Tyskland.
 • AcquiFlow, en av Heliospectras Nordamerikanska återförsäljare säkrar order till en av Kanadas ledande producenter av cannabis för medicinskt- och rekreations bruk. Odlaren är lokaliserad i Ontario. Ordern är värderad till 524 000 kronor ($ 63 547 USD).
 • Heliospectras återförsäljare Griffin Greenhouse Supplies säkrar stororder åt Heliospectra i Nordamerika. Ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till ca 5,8 miljoner kronor ($ 698 000 USD). Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under tredje kvartalet 2018.
 • Kew Royal Botanic Gardens i Kew och Wakehurst har valt att investera i Heliospectras intelligenta LX60-serie LED-belysningslösningar. Lamporna kommer att installeras i en av Kews plantskolor för tropiska växter, där de kommer att ersätta traditionella natrium lampor (HPS). Ordern är värdera till ca 1,7 miljoner kronor (£ 150 000 GBP).

april – juni

 • Heliospectra AB utser Magnus Svensson till ny Chief Financial Officer (CFO), med start den 2a maj 2018.
 • Griffin Greenhouse Supplies expanderar New England-anläggning med en andra order på Heliospectras LED-belysningslösningar. Ordern är på Heliospectras E60-serie och värderad till 4,6 miljoner kronor ($ 549 000 USD).
 • Griffin Greenhouse Supplies och New England-odlingsanläggning standardiserar på Heliospectra LED-belysningslösning med en tredje order på Heliospectras E60-serie LED-belysningslösning. Ordervärdet är 5,7 miljoner kronor ($ 686 510 USD).
 • Heliospectra lanserar officiellt HelioCORE företagets nya kontrollsystem som nu är tillgängligt för beställning över hela världen.
 • 5 Leters DOO lägger ny order på Heliospectras LED-belysningslösningar. Den nya ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till ca 1,5 miljoner kronor ($ 179 760 USD).
 • ABB och Heliospectra AB sluter samarbetsavtal för Mellanöstern och Afrika. Företagen går samman för att utforska innovativa lösningar för att öka produktiviteten och hållbarheten i kommersiella växthus och i kontrollerade odlingsmiljöer i Mellanöstern och Afrika.
 • Heliospectra AB introducerar nästa generationens lightbar på GreenTech i Amsterdam.
 • 5 Leters DOO utökar sin installation med Heliospectras belysningslösningar. Företaget håller nu på att bygga ut sin anläggning för medicinskt cannabis i Resen, Makedonien och valt att fortsätta investera i Heliospectra’s E60-serie LED-belysning. Ordervärdet är 1,5 miljoner kronor (USD 184 550).
 • Heliospectra meddelar en ny order från Medical 420, en toppmodern medicinsk cannabisanläggning i Makedonien. Ordern värderas till 3,7 miljoner kronor ($ 432 643 USD).
 • Heliospectra höll årsstämma den 14e juni 2018. Staffan Gunnarsson utsågs till ny styrelseledamot och Jens Helgesson till ny suppleant.

Händelser efter periodens slut

 • Heliospectra visar upp HelioCORE™ samt ny lightbar-serie under Cultivate’18 i Columbus, Ohio.
 • Heliospectra AB utökar ledningsgruppen med en vice VD för försäljning och marknadsföring och en vice VD för tekniska tjänster. Hanna Rüdel börjar som vice VD för tekniska tjänster och Thorbjörn Leu som vice VD för försäljning och marknadsföring, med start från augusti 2018.
 • Ljusgårda AB investerar i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar. Ordern är på Heliospectras intelligenta ELIXIA LED-belysningslösning och värderas till 1,3 miljoner kronor ($ 143 552 dollar).
 • 5 Leters DOO fortsätter utbyggnad med tredje order av Heliospectras LED-belysningslösningar. Företaget fortsätter sin utbyggnad i Resen, Makedonien och lägger därmed en ny order på Heliospectras EOS-serie LED-belysning. Ordervärdet är 1,6 miljoner kronor ($ 179 760 USD).
 • Forskningsföretag i Australien väljer Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar för cannabisforskning. Kunden som tillhandahåller högkvalitativa produkter och forskningstjänster till den internationella läkemedelsindustrin, har lagt en order på Heliospectras intelligenta ELIXIA-serie LED-belysningslösning. Ordern värderas till cirka 660 000 kronor ($ 78 000 USD).

VDs kommentar 

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Stora framsteg har gjorts under det första halvåret av 2018 och vi fortsätter att leverera i linje med vår strategiska plan. Detta gäller allt från att bygga nya kundrelationer och strategiska partnerskap, till tekniska framsteg. På så sätt vidmakthåller företaget sin position som en marknadsledare inom intelligent belysningsteknik även i framtiden.

Heliospectra har ett unikt tillvägagångssätt som maximerar kundvärdet genom att integrera hårdvara, mjukvara och tekniska tjänster. Detta faktum gjorde att ABB fick upp ögonen för vårt företag och såg oss som en ideal partner för att nå nya marknader och utveckla nya teknologier. I maj slöts formellt ett samarbetsavtal med ABB. Tillsammans kommer vi bemöta den ökade efterfrågan på hållbara jordbruksprodukter och ny teknik inom bland annat matproduktion och infrastruktur. Samarbetet kommer initialt att öppna upp för nya kundsegment och marknader för båda företagen och göra det möjligt för oss att tillhandahålla kompletta, integrerade lösningar för kommersiella odlare runt om i världen. På sikt kommer vi introducera tekniska samarbeten som bygger på Heliospectras ljusstyrnings- och automationsplattform. Under kommande rapporter avser jag dela med mig av mer nyheter som rör våra elektrifierings- och ljusinstallations tjänster samt andra gemensamma projekt.

HelioCORE, som släpptes tidigare i år, har fått ett mycket positivt bemötande från marknaden. Vårt systembaserade synsätt på belysningsdesign och skräddarsydda lösningar med hänsyn till anläggning och klimat, ger odlare en marknadsledande kontroll över avkastning, växtcykler, kvalitet samt energiförbrukning. HelioCORE har snabbt förändrat odlares syn på vad en belysningspartner faktiskt kan leverera.

I enlighet med vår strategi introducerade vi i juni vår nya lightbar-plattform. Plattformen är specifikt framtagen för att stödja plantans växtcykel och riktar sig mot kommersiella växthus, vertikala odlingar och agtech-bolag.

Vår FoU-avdelning har utvecklat en lightbar som ger odlare en komplett lösning från förökning till skörd. Dess olika spektrum bygger på mer än ett decennium av växtforskning och optimerar plantans alla tillväxtfaser. Den nya plattformen är framtagen för att användas i extrema, kommersiella odlingsmiljöer och är mätbart överlägsen vår tidigare lightbar-plattform.

För att bibehålla vår position som en världsledande producent av innovativ högkvalitativa LED-belysning, har parallella satsningar gjorts för att förbättra designen och öka effektiviteten i vår ”top light”-plattform. Nästa generationens top light kommer att ha ett intensivare ljus och en modulbaserad design, vilket kommer att leda till lägre produktionskostnader. Den nya plattformen kommer att släppas under fjärde kvartalet 2018.

De framsteg vi gjort stärker Heliospectras tekniska ledarskap. Både på mogna LED-belysningsmarknader med hög konkurrens från lågkostnadsalternativ, samt högteknologiska marknader där automatiserat jordbruk är standard.

Trots mindre fördröjningar som uppstod på grund av investeringar i våra produktplattformar och en expansion av vår produktionskapacitet, ökade orderingången med 64 procent, nettoomsättningen med 47 procent och rörelseresultat före skatt förbättrades med 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Jag är väldigt glad över att få arbeta med aktieägare som delar vår passion för innovation, hållbarhet, kvalitet och resultat. Som alltid tackar jag för ert förtroende för vårt arbete med att förverkliga Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport besök http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2018-08-24