“Heliospectra fortsätter sin positiva utveckling”

Omsättning och resultat:

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 753 (2 126) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 362 (-6 066) KSEK
 • Resultat efter skatt var -9 403 (-6 149) KSEK eller -1 (0) kronor per aktie
 • Rörelsens kassaflöde var -10 634 (-8 990) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -11 734 (8 307) KSEK

Viktiga händelser under perioden:

 • Redeye lanserar bolagsanalys av Heliospectra med titeln “LED Lightning Strikes Growers”
 • Heliospectra (publ) får bidrag på 500 000 kronor – ska utveckla energi- och vatteneffektiv odling av plantor i Mellanöstern
 • Heliospectra genomför topprekrytering av ledande branschchef i USA, Caroline N Wells
 • Heliospectra tar hem stororder värd 2,2 miljoner kronor från odlare i Washington State
 • Heliospectra vinner ny order i Kanada värd 650 000 SEK

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Skandinavisk algproducent väljer Heliospectras LX60 LED-belysning, ordern värderad till 1.4 miljoner SEK
 • Heliospectra tillkännager vattenkyld LED lampa för kommersiellt bruk – första applicering blir i rymden

VDs kommentar 

Bäste aktieägare,

Vi fortsätter den positiva utvecklingen och ökar nettoomsättningen till 4.7 Mkr under Q1-2016 jämfört med 2.1 Mkr under Q1-2015. Som nämnts i bokslutskommunikén för 2015 så ökade vi omsättningen från 3,1 Mkr till 13,7 Mkr (340 %) från 2014 till 2015. För vår del brukar andra halvåret vara den med mest försäljning.

För närvarande har vi en eller två lite större beställningar per kvartal jämte en mängd mindre beställningar. De större kunderna har vi oftast direktkontakt med och då i synnerhet under en period då de normalt testar våra produkter. Vi använder också våra existerande kunder som referenser för nya kunder, så de kan diskutera odlare-till-odlare och även besöka våra referensinstallationer. Nyligen genomförde vi ett organiserat besök hos vår kund “The Grove”, som köpte för 5.7 Mkr under 2015, där ett trettiotal nya potentiella kunder var med www.hortidaily.com/article/25476/US-Touring-The- Groves-MMJ-facility. Våra kunder verkar på en snabbt expanderande bransch, vilket ger oss goda förutsättningar att växa i takt med deras tillväxt.

Nöjda kunder och referenser är extremt viktigt i vår bransch. Därför ger vi dem råd och information om hur man bäst ska nå resultat med våra produkter. Vi ser också en möjlighet att i framtiden börja ta betalt för den information och det stöd som vi är behjälpliga med både före och efter försäljningen.

Det är även uppmuntrande att vi får fler och fler beställningar såväl direkt via vår egen hemsida som via våra återförsäljare som t. ex GrowersHouse i USA. Fortfarande kommer det också många förfrågningar och beställningar via email, framförallt från universitet och agtech-bolag, och dessa beställningar har ibland varit på hundratusentals kronor och lett till ännu större beställningar. Vi ser också en tydlig trend att forskare i ökad utsträckning skriver in utrustning från Heliospectra redan när man begär forskningsanslag.

Våra tre marknader inom forskning/agtech, växthus och medicinsk cannabis har alla stark tillväxt och är under förändring med ny teknik. Heliospectra är drivande i denna process och deltar på de viktigaste mässorna och konferenserna som t.ex. de nedan.

I Michigan på http://www.lightsym16.com/ presenteras Heliospectra’s innovativa patenterade biofeedback-system av vår personal tillsammans med samarbetspartners från Chalmers. Projektet, finansieras delvis av Mistra och Heliospectra äger alla projektresultat.

Vi bygger ett internationellt industribolag där vi kombinerar det senaste inom hårdvara och mjukvara med biologi. Till följd av befolkningsökning, urbanisering, global uppvärmning och krav på ekologisk/nyttig odling ställs det helt nya krav på framtidens livsmedelsförsörjning. På Heliospectra är vi stolta att kunna vara med och leverera effektiva lösningar som adresserar behoven på kraftigt expanderande marknader.

Staffan Hillberg, VD
Heliospectra AB (publ)