Heliospectra fortsätter stark tillväxt med en 140 procentig försäljningsökning under första kvartalet jämfört med samma period året innan Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin delårsredogörelse för perioden januari – mars 2018.

Omsättning och resultat januari – mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 374 (3 913) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 785 (-10 417) KSEK
 • Resultat efter skatt var -6 799 (-10 449) KSEK eller -0,19 (-0,3) kronor per aktie 

 

Viktiga Händelser

januari – mars

 •  Kanadensisk odlare väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar för ny högpresterande odlingsanläggning i östra Kanada. Ordern inkluderar Heliospectras intelligenta LX60 LED-belysningslösning och värderas till 5 488 411 kronor ($ 651 200 USD).
 •  Heliospectra ställer ut företagets intelligenta LED-belysningslösningar, tekniska tjänster och nya kontrollsystem HelioCORETM på IPM Essen och Fruit Logistica i Tyskland.
 •  AcquiFlow, en av Heliospectras Nordamerikanska återförsäljare säkrar order till en av Kanadas ledande producenter av cannabis för medicinskt- och rekreations bruk. Odlaren är lokaliserad i Ontario. Ordern är värderad till 524 307 kronor (63 547 USD).
 •  Heliospectras återförsäljare Griffin Greenhouse Supplies säkrar stororder åt Heliospectra i Nordamerika. Ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till ca 5,8 miljoner kronor (USD 698 000 USD). Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under tredje kvartalet 2018.
 •  Kew Royal Botanic Gardens i i Kew och Wakehurst har valt att investera i Heliospectras intelligenta LX60-serie LED-belysningslösningar. Lamporna kommer att installeras i en av Kews plantskolor för tropiska växter där de kommer att ersätta traditionella natrium lampor (HPS). Ordern är värdera till ca 1,7 Mkr (£ 150,000).

Händelser efter periodens slut 

 •  Heliospectra AB utser Magnus Svensson till ny Chief Financial Officer (CFO), med start den 2a maj 2018.
 •  Griffin Greenhouse Supplies expanderar New England-anläggning med en andra order på Heliospectras LED-belysningslösningar. Ordern är på Heliospectras E60-serie och värderad till 4,6 miljoner kronor (USD $549,000).
 •  Griffin Greenhouse Supplies och New England-odlingsanläggning standardiserar på Heliospectra LED-belysningslösning med en tredje order på Heliospectras E60-serie LED-belysningslösning. Ordervärdet är 5,7 MSEK (USD 686 510 USD).
 •  Heliospectra lanserar officiellt HelioCORE företagets nya kontrollsystem som nu är tillgängligt för beställning jorden runt.

VDs kommentar 

 
Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Jag har nöjet att rapportera att 2018 har börjat starkt för Heliospectra. Vår branschledande teknik valdes ut för flera betydande projekt världen över. Bland annat har en av de fem största LED-belysningsprojekten för medicinska plantor valt att standardisera med Heliospectras LED-belysning, precis som en av världens mest prestigefyllda botaniska trädgårdar – Kew Royal Botanical Gardens.

Vårt företag fortsätter att med lyckat resultat verkställa den affärsplan vi tog fram för 2018. Detta har resulterat i både ökad omsättning och en förbättrad kontroll av kapital- och driftskostnader. Detta framgår tydligt av den 140 procentiga försäljningsökning vi uppnått jämfört med samma kvartal föregående år. Orderingången ökade med 31 procent, vilket indikerar större transaktionsstorlekar. Under första kvartalet lyckades vi också förbättra rörelsemarginalen med 35 procent. Detta skedde genom en förbättrad kontroll av driftkostnaderna samt en stärkt position på marknaden. En ökad orderstorlek kan leda till pressade marginaler, vilket vi dock har uppvägt med ökade skalfördelar och förbättrad effektivitet i produktionen.

Våra kunder, inklusive våra HelioCORE™-betatestare har uppnått imponerade resultat. John Innes Center, en välrenommerad växtvetenskaplig institution i Storbritannien, har genom sitt ”speed-breeding”-projekt snabbat på produktionen av spannmål med 57 procent. Detta är ett ypperligt exempel på vårt unika systems demonstrerade förmåga att accelerera skörden jämfört med andra belysningssystem på marknaden. Dessutom har en ledande kanadensisk producent av microgreens lyckats uppnå sommar-avkastning och topp-kvalitet året runt, parallellt med en effektiviserad energikonsumtion och därmed minskade kostnader.

HelioCORE automatiserar och optimerar belysningen i växthus baserat på naturliga ljusförhållanden och variabla energipriser, för att på så sätt uppnå en perfekt ljusintensitet året runt med minskade operationella kostnader som resultat. Efter en lyckad beta-period har vi nöjet att kunna meddela att vårt HelioCORE-kontrollsystem är nu tillgängligt för beställning.

Vi har inlett årets första halva starkt och vi ämnar att avsluta året ännu starkare. Under 2018 kommer vi att fortsätta följa vår strategi med ett starkt fokus på en förbättrad operativ prestation för att stärka Heliospectras konkurrensfördelar. Vilket innefattar säkerställande av marknadsledande kvalitet och en kundservice i världsklass, samt en obeveklig strävan att fortsätta förbättra företagets resultat. Med detta uppdrag i åtanke vill jag tacka både mitt team och er, våra aktieägare, för er orubbliga tilltro till Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport besök http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2018-04-27