”…tillväxt på mer än 120% jämfört med samma kvartal föregående år.” Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin delårsredogörelse för perioden januari – september 2017.

Omsättning och resultat januari – september

· Nettoomsättningen uppgick till 19 550 (16 189) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -25 611 (-30 316) KSEK
· Resultat efter skatt var -25 701 (-30 409) KSEK eller -0,73 (-1,63) kronor per aktie


Viktiga Händelser

januari – mars

 • Heliospectra tillsätter Ali Ahmadian som ny VD. Avgående VD Staffan Hillberg kommer att vara fortsatt engagerad som rådgivare till Heliospectra.
 • Heliospectra presenterar på Cannabis Investor Webcast den 26 januari 2017.
 • Heliospectra nummer 42 på Deloitte Global’s 2016 Technology Fast 500™ EMEA List över snabbast växande företag.
 • TCG Retro Market 1 LLC har valt att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning. Totalt kommer produkter till ett värde av 2,5 miljoner kronor ($ 302,000) att installeras i början av 2017.
 • Heliospectra har valts ut som en finalist i den tredje upplagan av Sapphire Awards i kategorin ”Horticulture Lighting”.
 • Mak North America kommer att öppna den första licensierade cannabisodlingen för medicinska syften i Makedonien. Mak North har valt att standardisera den nya anläggningen med Heliospectra LED belysning till ett initialt värde av 1,27 miljoner kronor (143 034 USD).
 • Heliospectra har utsett Redeye AB till ny Certified Adviser för Nasdaq First North från och med den 1 mars 2017.
 • University of Sydneys Centre of Carbon, Water and Food har valt att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 823 601 SEK ($ 90 800 USD).
 • Canada’s Island Garden Inc, en licenserad medicinsk cannabisodling på Prince Edward Island i Kanada, har beslutat att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 1 871 186 kr ($ 208 368 USD). Detta är det andra köpet för denna kund efter en omfattande testperiod.

april – juni

 • Mak North America har lagt en andra order av Heliospectras LED-belysningslösningar till ett ordervärde av 1,5 miljoner kr (USD 184 560). Lamporna kommer att användas i den första licensierade medicinska odlingsanläggningen för cannabis i Makedonien. Leverans är beräknad till början av Q3 och kommer att synas i räkenskaperna under Q2 samt Q3.
 • CORTEX – marknadens ledande kontrollsystem för växtbelysning introduceras av Heliospectra. Heliospectras nya system ger odlare ökad kontroll och möjliggör standardisering av grödans kvalitet, skördecykler och avkastning.
 • Heliospectra tar hem sin femte order från ett globalt Fortune 500 AgTech-bolag. Den nuvarande beställningen omfattar Heliospectras LX60-serie, en intelligent LED-lampa som är kompatibel med företagets nya kontrollsystem Cortex. Detta köp visar på att AgTech industrin är snabba på att adoptera innovativ IoT- teknologi. Ordern som är värderad till ca 4,7 miljoner kronor ($ 539 000) kompletterar fyra tidigare order från den här kunden under 2015 och 2016.

juli – september

 • Heliospectra annonserar en order från TruGanic Hybrid Cultivation. Odlaren har valt att investera i Heliospectras belysningslösningar för att uppnå konsekventa medicinska profiler samt möjligheten att standardisera en hög kvalitét på grödan. Ordern värderas till ca 790 000kr ($ 93,500). 
 • Heliospectra visar upp bolagets nya kontrollsystem CORTEX under Cultivate’17, den 15-18 juli 2017, i Columbus, Ohio. Cortex integrerar med Heliospectras intelligenta LED-belysning samt ljussensorer och erbjuder kommersiella odlare branschens mest avancerade kontrollfunktioner för belysning i odlingsmiljöer. 
 • Heliospectra tillkännager en order från John Innes Centre i Norwich, Storbritannien. Ordern från John Innes Centre, ett oberoende internationellt forskningscenter inom växtvetenskap, forskning, genetik och
  mikrobiologi, värderas till 92 248 £ (1 048 273 SEK).
   
 • Heliospectra tillkännager att en ny Fortune 500 Global AgTech-kund väljer Heliospectras intelligenta LED belysningslösningar. Ordern, som värderas till 70 000 dollar (583 333 SEK) är ett tillskott till Heliospectras betydande försäljningsökning och marknadsföring av produkter under 2017. 
 • Heliospectra tillkännager en ny order från en ny odlingsanläggning i Portugal. Den inomhusstyrda anläggningen investerar i Heliospectras belysningslösningar för att accelerera skördecykler och öka avkastningen. Ordern värderas till 628 555 kr (77 500 USD). 
 • Heliospectra utökar ledningsgruppen för att tillhandahålla innovativa och resultatdrivna belysningslösningar till odlare världen över med utnämningen av Peter Nyberg som Head of Technology and Development. Peter börjar på bolaget den 15e augusti 2017. 
 • Heliospectra mottar en order från den ledande italienska tomatproducenten Gandini Antonio S.S. Ordern kommer genom deras italienska återförsäljare, Ageon S.r.l. Odlarens mål är att investera i avancerad LED-teknik för att öka avkastningen och förbättra växtkvaliteten. Ordern värderas till 805 000kr (99 000 USD). 
 • Heliospectra mottar en andra order från The Grove Nevada, en framstående odlingsanläggning i Las Vegas, Nevada. The Grove standardiserade på Heliospectra redan 2015 och har haft oöverträffade resultat när de kommer till att accelerera skörden och samtidigt kontrollera konsekventa medicinska profiler av cannabisplantorna med Heliospectra. Den nya ordern värderas till 1 749 667kr (209 960 USD). 
 • Heliospectra meddelar en tredje order från The Grove Nevada. Efter att ha standardiserat på Heliospectras LED-belysningslösningar och teknik 2015 har de fortsatt uppnå konsekventa resultat och högkvalitativ medicinsk cannabis. Den nya ordern värderas till 1 803 109 kr (224,064 USD) och följer expansionen av deras kommersiella odlingsanläggning i Nevada. 

Händelser efter periodens slut 

 • Heliospectra tillkännager en order från NYSK Holdings. Odlaren har valt att samarbeta med Heliospectra för att kunna erbjuda patienter produkter i standardiserad läkemedelsklass för kroniska sjukdomar året runt. Investeringen värderas till cirka 1 016 000kr ($ 125 000 USD).

VDs kommentar 

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Jag är stolt över att Heliospectras tredje kvartal uppnått ett rekordresultat med en stadig tillväxt och affärer vars lönsamhet ökat. Resultatet för det tredje kvartalet återspeglar det hårda arbete som lagts på att skapa kundcentrerade och värdebaserade processer och att erbjuda branschens mest avancerade produktportfölj. Intäktsökningen bekräftar den långsiktiga strategi som vi startade i början av året.

Under tredje kvartalet sattes försäljningsrekord som har resulterat i en tillväxt på mer än 120% jämfört med samma kvartal föregående år. Detta har också återspeglats på aggregerad nivå med en ökad orderingång på 52% och en ökad nettoomsättning på 21% jämfört med föregående år. Det visar att den ökning som uppnåddes under årets första halva håller i sig. Även om de mikroekonomiska utmaningarna kvarstått, så har genomförandet av det program för ökad lönsamhet som sjösattes vid årsskiftet bidragit till en resultatförbättring på 16% jämfört med förra året.

I juli mjuklanserade vi kontrollsystemet CORTEX, vars kommersiella lansering är planerad till Q1 2018. Efter tre månader är det tydligt, både ur ett intäkts-, och ”Net Promoter Score” perspektiv, att CORTEX har en stark dragningskraft på matproducenter som ser värdet i såväl kontrollsystemet som dess möjlighet att förbättra produktionskvalitet och affärsresultat i sina produktionsmiljöer.

För att bättre kunna påverka odlarnas insikter om dessa värden har under kvartalet affärsområdet Heliospectra Technical Services introducerats, varigenom odlare erbjuds en rad konsulttjänster inom exempelvis systemintegration, odlingsutbildning, genomförbarhetsstudier för etablering av nya projekt och ljusoptimering. Heliospectra Technical Services kommer att ge kunderna ytterligare stöd och värde och därmed öka Heliospectras konkurrenskraft och marknadsposition redan denna höst – och väl in i framtiden.

Jag är stolt över vårt obevekliga fokus på att driva affärsmomentum. Vi kommer att fortsätta att visa stark verkställandeförmåga och samtidigt skapa nya möjligheter för framtida tillväxt genom vår långsiktiga strategi. Det är så här vi tror vi kommer att skapa ett hållbart värde för våra aktieägare, våra kunder, våra anställda, och också världen runt omkring oss. 

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport besök http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2017-10-27