Göteborg, 31a maj 2024 kl.15.10 CET Heliospectra meddelar att Energimyndigheten beslutat att omvandla ett villkorslån om 9 miljoner kronor från 2011 till bidrag.

Beslutet innebär att Heliospectras räntebärande lån minskar med 9 miljoner kronor och bidraget redovisas som en övrig intäkt i andra kvartalet.