Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, har tillsammans med Göteborgs universitet och bioteknikföretagen CropTailor och OlsAro framgångsrikt odlat spannmål (havre och korn) i en kontrollerad miljö under enbart LED-belysning. Rapporten med titeln “Odling och framställning av spannmål i en kontrollerad miljö med LED-belysning” påvisar möjligheten att odla baslivsmedel i en sluten miljö var som helst i världen.

Syftet med studien var att se hur spannmål växer under olika ljusförhållanden, med inriktning mot vilken effekt det mörkröda ljuset har på plantornas utveckling och blomning. Studien genomfördes vid Göteborgs Universitet, i ett temperaturkontrollerat odlingsskåp. Heliospectras justerbara LED-belysningssystem LX60 användes som ljuskälla. Grödorna odlades under två olika LED-ljusbehandlingar och deras tillväxt och utveckling följdes under växtcykeln. Tillväxtparametrar som utvärderades under försöket var: växtens uppbyggnad, odlingstid, blomningstid, kornets kvalitet samt avkastning.

– Både havre och korn är två grödor många inte tror kan blomma i slutna odlingssystem under enbart LED-växtlampor. Med tanke på hur viktiga dessa grödor är ville vi påvisa att så inte är fallet, och samtidigt studera spektrumets inverkan på plantans utveckling. Våra resultat visar att båda grödorna blommar och växer bra under rätt ljusförhållanden. Även våra pågående studier på vete ser lovande ut, säger Daniel Bånkestad, forsknings och utvecklingsingenjör på Heliospectra AB.

– Våra resultat visar att båda grödorna växer och blommar under de ljusförhållanden som undersökts, men att mörkrött ljus verkar vara till nytta, framförallt för havre. De resultat vi fick för havre i enheten med mörkrött ljus – som antalet frön per vippa och frön per miniax – är påfallande bra och belyser potentialen med denna teknik för t.ex. fröproduktion i en kontrollerad miljö, säger Johanna Lethin på Göteborgs Universitet.

Enligt FN kommer världens befolkning att nå 9,1 miljarder år 2050, vilket kräver en ökning av livsmedelsproduktionen med 70% under samma period. Med begränsade resurser följer utmaningen att producera mer mat för fler människor, i en mer urbaniserad miljö, utan att utnyttja mer resurser som mark och vatten.
– Resultaten från denna studie är glädjande och visar potentialen i modern LED belysning. Möjligheten att kunna odla baslivsmedel såsom havre, korn och vete effektivt i en kontrollerad miljö var som helst i världen minimerar inte bara användningen av vatten, utan ger även odlare möjligheten att undvika att odla i förorenad mark och vatten, säger Staffan Hillberg, VD Heliospectra.

Läs hela rapporten på vår hemsida: https://www.heliospectra.com/research-and-development

Göteborg 2016-03-16