Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, har installerat 48 lampor i SLUs nya 1100 kvadratmeter stora forskningsanläggning, Biotronen, i Alnarp som invigs den 7:e November 2016.

Anläggningen består av 24 klimatiserade kamrar av fyra olika slag, klimatkammare, dagsljuskammare, växthuskammare samt odlingskammare. Kamrarna är separerade i två zoner som är avdelade via slussfunktioner och täta dörrar för att behålla så kontrollerade förhållanden som möjligt. Varje kammare är totalt utrustade med toppmodern avancerad teknik för att efterlikna så realistiska odlingsförhållanden som möjligt på olika platser i världen. Syftet med anläggningen är att i första hand driva växtforskning men även andra forskningsprojekt som kräver avancerad klimatkammare med hög precision och kontroll. Läs mer om Biotronen här.

– Vi på Heliospectra är väldigt stolta att vara med i detta spännande projekt som driver utveckling och forskning. Heliospectra har sin grund i forskning och det är viktigt att fortsatta medverka i projekt som främjar det. Vi ser fram emot att följa utvecklingen. Säger Staffan Hillberg, VD för Heliospectra

Fyrtioåtta stycken Heliospectra RX30 lampor är installerade i två olika kammare för att simulera ljusets spektrala sammansättning som uppstår vid ekvatorn. Heliospectra RX30 är marknadens mest avancerade odlingslampa specifikt framtagen för forskning. Lampan har inbyggd teknik som tillåter fullständig kontroll över nio ljusvåglängder genom Heliospectras egna mjukvara.

– I den nya biotronen kan man styra ljusnivåerna mycket mer noggrant, både ljusets intensiteten och sammansättning. Detta gör att vi kan härma en dag vid ekvatorn så väl som i norra Sverige. Förr fick vi nöja oss med att ställa in intensiteten stegvis och sedan kontrollera i kamrarna om det blev rätt, säger Erik Alexandersson docent på institutionen för växtskyddsbiologi.

Den 8:e November håller SLU i ett symposium som följer invigningen av Biotronen. Symposiet är benämnt “Here comes the sun! Plant research in controlled and uncontrolled conditions” och kommer att äga rum i SLUs lokaler i Alnarp. Johan Lindqvist från Heliospectra kommer att hålla i en presentation kallad “Lighting control strategies for plant research and horticulture applications”. Gå vidare till programmet och registrering här.

Mer information om Heliospectra

Göteborg 2016-11-02