Plantor av högsta kvalitet, ökad konsekvent avkastning och pålitliga prognoser med Heliospectras nya kontrollsystem HelioCORE (GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 26 april) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, är stolt över att kunna meddela att HelioCORE™, bolagets nya kontrollsystem för belysning, nu är tillgängligt för beställning. HelioCORE gör det möjligt för företag att automatisera odlingsmiljöer och på ett tillförlitligt sätt kunna övervaka och prognostisera avkastning samt säkerställa högkvalitativa grödor året om. HelioCORE är kompatibel med Heliospectras intelligenta LX60 -och RX30-serie LED-belysningslösningar.

Den nya plattformen HelioCORE introducerades i juli 2017 och kombinerar avancerade algoritmer med dynamisk SMART LED-belysning och sensorer för marknadsledande kontroll över odlingsmiljön och driftskostnader. Notifikationer övervakar maskinstatusen i anläggningen i realtid, samtidigt som odlare på ett enkelt sätt kan hantera inställningar för snabb kontroll av ljusinställningar, intensitet och spektrumstrategier. Historiska ljusstrategier och möjligheten att identifiera specifika händelser ger odlare och företag möjlighet att ta datastyrda beslut för förutsägbara, pålitliga och repeterbara skördeprognoser.

– Vikten av att behandla stora mängder data gör att vi har sett en snabbare utveckling inom artificiell intelligens (AI) för kommersiell odling. HelioCore är vår nya AI-plattform som ger våra odlare möjlighet att ta informationsbaserade beslut. Som en del av företagets vision kommer vi att fortsätta bygga vidare på denna plattform och göra det möjligt för odlare att förbättra kvaliteten på sina grödor, snabba på produktionscykeln och göra korrekta prognoser gällande avkastningen, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB.

För kommersiella odlare är förmågan att förutse avkastningen en av nycklarna till framgång. Korrekt prognostisering spelar en kritisk roll i verksamheten när det gäller allt från prisförhandlingar till relationer med köpare och hantering av arbetskraft. HelioCORE introducerar en unik produkt på marknaden genom att kombinera marknadsledande styrsystem med automatiserade ljusjusteringar i realtid, så att odlare kan hålla en stramare lagerstyrning och få ut grödor på marknaden snabbare.

– Med HelioCORE får odlare tillgång till hanterbar, data-baserad information samtidigt som de kan automatisera och få kontroll över varje enskild parameter när det gäller belysningen. Det har en enorm positiv inverkan på odlares intäkter och resultat, säger Peter Nyberg, CTO Heliospectra AB.

Under 2018 har HelioCORE testats och verifierades av ledande kommersiella odlare och forskningsinstitutioner runt om i världen. En av dem är John Innes Center, en välrenommerad växtvetenskaplig institution i Storbritannien. Forskningsanläggningen använder HelioCOREs On Target Controller i sitt ”speed-breeding”-projekt. Projektet syftar till att påskynda skördecyklerna för livsmedelsbaserade grödor och forskare har som en del av ett deras växthusprojekt lyckats odla vete från frö till frö på bara 8 veckor, 57 procent snabbare med hjälp av Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar. John Innes testar även HelioCOREs Schedule Controller för pågående forskningsprojekt.

– Många aspekter av växtforskningen är begränsad av den tid det tar att gå från frö till frö, eller att odla fram fullskaliga växter, för att kunna analysera egenskaper såsom växthöjd eller tid till blomning. Vårt ”speed breeding”-program har visat att man med hjälp av LED-lampor kan få fram resultat dubbelt så snabbt och samtidigt minska driftskostnaderna. HelioCORE hjälper oss att tänja gränserna ytterligare och samtidigt förse oss med mer reproducerbar data och utökad kontroll över vår odlingsmiljö, säger Dr Brande Wulff ledare för ”speed-breeding”-forskningen i Norwich.

Greenbelt Microgreens i Ontario Kanada har implementerat HelioCORE i ett storskaligt kommersiellt växthus för livsmedel. Detta föra att under säsongens mörkare vintermånader säkerställa att de microgreens och den sallat som verksamheten levererar till återförsäljare och restauranger får den konstanta och konsekventa ljusintensiteten som behövs för att odla högkvalitativa grödor.

– Vi vill använda kompletterande belysning och energi på det mest kostnadseffektiva sättet vi kan, samtidigt som vi bibehåller optimal ljusintensitet, avkastning och kvalitet som under sommarsäsongen, säger Ian Adamson, grundare och VD för Greenbelt Microgreens.

Med hjälp av dynamiska ljusjusteringar anpassar HelioCORE-systemet tillförseln av ljus baserat på naturliga ljusförhållanden och energipriser. På så sätt hjälper systemet till att säkerställa att företag använder energi och kompletterande belysning så effektivt som möjligt för att minimera kostnader.

HelioCORE kontrollmoduler
HelioCORE innehåller tre kontrollmoduler som låter odlare och företag att på ett enkelt sätt anpassa ljusstrategier, bygga och replikera ljusscheman samt integrera sensordata för att säkerställa att växterna uppnår de exakta dagliga ljusbehovet som behövs för plantans alla tillväxstadier.

DLI Controller – Reglerar kompletterande belysning med hjälp av algoritmer och DLI-mål (Daily Light Integral) för att optimera ljusanvändningen och plantornas tillväxt samtidigt som systemet prioriterar användning av lamporna vid tidpunkter då energi- och nyttjandekostnaderna är som lägst.

On Target Controller – Upprättar konstant intensitet genom Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD)-mål för att optimera fotosyntesen och tillväxten, samtidigt som odlare håller energiförbrukningen till ett minimum med hjälp av dynamiska justeringar baserat på säsongsförändringar i väder och naturligt ljus.

Schedule Controller – Tillåter odlare att tillämpa skräddarsydda belysningsstrategier och automatiserade kalenderscheman över plantans hela produktions- och skördecykel. Odlare kan bygga bibliotek med förinställda scheman och sekvensmallar som kan användas för att påskynda blomning, förbättra näringsämnen, skapa medicinska profiler och förlänga fotoperioden för mat och blommande grödor.

HelioCORE kommer att visas upp och demonstreras vid den kommande O’CannaBiz-konferensen i Toronto, Kanada och vid GreenTech i Amsterdam, Nederländerna i juni. För mer information om våra lösningar och tjänster, besök www.heliospectra.com eller kontakta oss direkt på sales@heliospectra.com.