Mer grödor och lägre energikostnader med hjälp av helioCORE[TM] 2.0 och sensorer. (GÖTEBORG 15 april 2021, kl. 14.20 CEST) – Heliospectra, som utvecklar morgondagens teknik för dagens odlare, annonserar lanseringen av nya helioCORE 2.0. Det innovativa ljuskontrollsystemet har nyligen uppgraderats och kommer att släppas till ledande kommersiella odlare och forskningsinstitut världen över. Full lansering beräknas ske under tredje kvartalet 2021.

Heliospectra lanserade första versionen av helioCORE, ett banbrytande ljuskontrollsystem, under 2018. Mjukvaran bygger på flera decenniers forskning kring växtbiologi och LED-belysning och har hjälpt odlare att ta kontroll över ljusintensitet, spektrum och fotoperioder. Efter mer än två års testarbete, datainsamling och omfattande feedback från odlare, har Heliospectra utvecklat helioCOREs gränssnitt och funktion och är nu redo att lansera version 2.0.

– Vi vill säkerställa att Heliospectra levererar det odlarna har börjat förvänta sig av oss, vilket är det bästa och senaste inom kontroll- och LED-belysning för odlingsmiljöer. Automationslösningar håller på att förändra och optimera odlingsindustrin och belysning är en naturlig del av det. Nu är det rätt läge att lansera helioCORE 2.0. Genom schemaläggning, förutsägbara algoritmer och sensorteknik ger helioCORE odlare ett verktyg för att identifiera kvalitetsproblem i tid och leverera jämn tillväxt, mindre avfall och ökad avkastning – vilket ger en konkurrensfördel för odlare globalt, säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra AB.

Med helioCORE kan odlarna ansluta upp till 5000 lampor i en enda plattform, från vilken plats som helst, när som helst, via wifi eller kabel och genom vilken enhet som helst. Värdet med den här kraftfulla mjukvaran är möjligheterna att utveckla bästa praxis för odlarens specifika odlingsmiljö genom:  

Fastställande av Daily Light Integral (DLI)-mål: Systemet använder algoritmer för att få fram korrekt DLI (ljusmängden växten får per dag) för växthus och bidrar till att hålla nere kostnaderna genom att, utifrån lokala energiprisnivåer, prioritera lampanvändningen vid tidpunkter på dygnet då energipriserna är som lägst. Med ett exakt DLI kan odlarna garantera att grödorna får det ljus de behöver, året runt, oavsett väderförhållanden.

Kontroll av PPFD-nivåer (Photosynthetic Photon Flux Density): Det avancerade systemet möjliggör med hjälp av sensorer för odlare att upprätthålla en jämn ljusintensitet och kontrollera PPFD-nivåer för att maximera fotosyntesen och effekten på grödorna.

Anpassade belysningsstrategier med hjälp av schemaläggning: Från vilken enhet som helst kan odlare skapa egna och repeterbara belysningsscheman, från behandling i slutet av dagen till hela växtcykler. Det ger odlare kontroll över smak, näringsintag och utseende. 

Värdet av helioCOREs automationslösningar stärks ytterligare i och med det nya gränssnittet i version 2.0. Odlare får möjlighet att optimera sina skördar och odla fram varje gröda till deras fulla potential, samtidigt som deras operativa och finansiella resultat förbättras.

Det vi ser nu är bara början på Heliospectras innovationsarbete. Vi satsar nu hårt på att utveckla vår patenterade biosensorteknik som ska integreras med helioCORE 2.0. En lösning som kommer att ta branschens sätt att kommunicera med grödor och konsten att odla till en ny nivå, säger Ali Ahmadian.

Genom releasen av helioCORE 2.0 befäster bolaget sin ställning på marknaden och fortsätter att vara tekniskt ledande inom växtvetenskap genom ständiga förbättringar och fokus på innovativa lösningar. 

Läs mer om helioCORE och boka en visning på https://www.heliospectra.com/led-grow-light-control-software.