Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, är glada att meddela att nuvarande VD Staffan Hillberg och tillträdande VD Ali Ahmadian kommer att presentera på kommande Cannabis Investor Webcast. Webbsändningen är gratis och kommer att äga rum torsdagen den 26 januari. Heliospectra presenterar från 17:00 CET till 17:45 CET (11:00 EST till 11:45 EST).

Du kan anmäla dig till webbsändningen genom att besöka http://www.cannawebcast.com/ och klicka på knappen “Attend” längst upp på sidan eller genom att klicka här.

“Som en marknadsledare i patenterad, avancerad belysningsteknik för bland annat cannabisodling, ligger Heliospectra i spetsen för en snabbt växande industri. Vi har dessutom förmånen att arbeta med kunder som fokuserar på att skapa storskaliga, hållbara affärsmodeller”, säger Staffan Hillberg, VD för Heliospectra. “Det är viktigt för investerare att förstå en mer etablerad cannabis sektor och varför chefer, odlingsansvariga och kommersiella verksamheter installerar Heliospectras LED lösningar för att uppnå konsekvent avkastning, produktkvalitet och prisstabilitet för sina organisationer.”

I januari 2017 meddelade Heliospectra att Ali Ahmadian, Chief Commercial Officer, kommer att ta på sig rollen som VD när Staffan Hillberg går över till en rådgivande roll med fokus på kapitalmarknaderna och investerarrelationer för företaget. Ahmadian för med sig internationell och kommersiell erfarenhet till Heliospectra efter att ha tjänstgjort vid Tetra Paks globala ledarskapsteam. Tetra Pak är ett multinationellt företag med fokus på process- och förpackningslösningar för livsmedel och är idag verksamma i mer än 175 länder.  

Cannabis Investor Webcast hålls varje månad och erbjuder livepresentationer och frågestunder med verkställande direktörer och ekonomichefer, i privatägda och börsnoterade företag som arbetar med kunder inom cannabis industrin. Webbsändningen är ett gratis, dagslångt liveevenemang med presentationer via plattformen GoToWebinar. Deltagare har möjlighet att delta i specifika presentationer eller hela dagen och uppmuntras att ställa frågor. Samtliga presentationerna spelas in och kommer att bli tillgängliga på Cannabis Investor Webcast YouTube-kanal.