(GÖTEBORG, Sverige / TORONTO, Kanada / TOKYO, Japan, 24 april 2020) – Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO, samt North American ADR OTCQB: HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för jan-mars 2020,

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande samt finns uppladdad på www.heliospectra.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 24 april 2020 kl 08,00.

 

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI– MARS
Nettoomsättningen uppgick till 15 200 (9 657) KSEK vilket innebär en ökning med 57% jämfört med föregående år. Av
periodens försäljning utgjorde produktgruppen MITRA 21%. Rörelseresultatet uppgick till -9 058 (-9 429) KSEK, innebärande
en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -9 054 (-9 483) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
April
Heliospectra erhåller order från Turner Construction i USA på fullt kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösningar för växthus-installationsprojekt. Ordervärdet är 228 000 USD$.

VD:S KOMMENTAR

I skrivande stund står mänskligheten inför en av de största utmaningarna i mannaminne – en utmaning som kommer att påverka familjer, samhällen, företag och ekonomier i grunden. Jag vill tacka hela Heliospectra-teamet för deras hårda arbete och passion, och för att de har funnits här under den här svåra tiden. Jag vill också tacka våra aktieägare för deras engagemang i våra medarbetare, våra innovationer och vår vision.

Trots att Heliospectra hade en stark position när vi gick in i det nya året, står vi precis som de flesta andra företag inför nya och oförutsedda utmaningar till följd av pandemin. Restriktionerna som har krävts för att bekämpa viruset har förändrat vårt sätt att bedriva vår verksamhet. Som vi skrev i bokslutskommunikén för 2019, inledde vi 2020 med en stark orderbok. Även om vi inte har förlorat en enda möjlighet och våra kunder har visat ännu starkare stöd för oss än någonsin, har vissa av våra kunders projekt, bland annat Nectar Farms, blivit försenade på grund av reserestriktioner. För att mildra konsekvenserna på kort sikt arbetar vi hårt för att säkerställa statliga bidrag och stöd på de marknader där vi är närvarande. Vi satsar även framåt för att se till att vi blir våra kunders förstahandsval och att vi är redo när situationen vänder.

Starkare samarbeten
Vi har satsat ännu mer på att bygga och stärka relationerna med våra kunder och branschen i stort. Vi skapar möjligheter till virtuella nätverk för branschen samt utbildar och träffar kunder genom våra webbinarier – av odlare, för odlare. Vi har också virtuella kontakter med kunder världen över för att dagligen hjälpa våra odlare och stötta deras medarbetare med vår expertis inom odling och plantvetenskap.

Nydanande produktlösningar
För Heliospectra är det spännande att MITRA nu är helt certifierad i Nordamerika. MITRA har en modulär design och kraftfull effekt som kan optimeras för alla typer av plantor och uppfyller behoven på marknaden, vilket gör att efterfrågan är god. Hela Heliospectra står enat bakom vårt uppdrag och vår satsning på att behålla vår tekniskt ledande ställning på marknaden genom att utveckla banbrytande integrerade belysningslösningar. Oavsett var vi har våra arbetsplatser står vi redo att möta kundernas kommande behov.

Allt starkare organisation
Företaget fortsätter att stärka sin globala närvaro och påverkan, och under första kvartalet kunde vi välkomna Sarah Basiri som Vice President of Marketing, baserad i New York, USA, och Scott Thornton som Vice President of Sales och General Manager för Nordamerika, baserad i Montreal i Kanada. Sarah kommer närmast från The Mezzanine Group, en prisbelönad marknadsföringsbyrå, där hon var marknadschef för multinationella kunder. Scott har tidigare
varit chef för Tetra Pak Canada och kommer närmast från PBC, som arbetar med egna varumärken inom livsmedelsindustrin i Kanada, där han var Vice President of Sales and Marketing. Tillsammans har Sarah och Scott över 40 års erfarenhet av att bygga upp och leda internationella team med fokus på försäljning, marknadsföring och kundupplevelse. Deras passion för teknik och innovation,
i kombination med deras branschkunskap, kommer att bli en viktig faktor för Heliospectras framgång och fortsatta globala expansion.

Den närmaste tiden blir en utmaning men också en seger för företag, samhällen och människor världen över. Det är nu vi måste gå ihop och stötta varandra. Snart är vi ute ur krisen och ännu tajtare inleder vi ett starkare och mer framgångsrikt kapitel tillsammans. Jag är övertygad om att kraften i Heliospectras vision – ” to feed and heal theworld” – snabbt kommer att göra oss väldigt relevanta för kunder, konsumenter, samhällen och i slutändan dig som
aktieägare.

Ali Ahmadian, VD