(Göteborg, Sverige, 8 mars 2023, kl 16:15) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), har idag beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets årsredovisning 2022. Årsredovisningen var planerad att publiceras den 9 mars 2023 men senareläggs nu till den 22 mars 2023.

Senareläggningen beror främst på att bolagets årsstämma flyttats fram två veckor och kommer att hållas tidigast den 3e maj 2023. Exakt datum kommer att uppdateras på företagets hemsida.