Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, First North: HELIO), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad odling, är nu ett steg närmare att odla säkra grödor i rymden. Tillsammans med EDEN ISS-projektet har företaget utvecklat en ny vattenkyld, högintensiv version av deras populära LX60 LED växtlampa, för användning i framtida rymdprojekt och kommersiella odlingar.

Heliospectra arbetar tillsammans med EDEN ISS projektet för att utveckla ett nytt sytem baserat på kontrollerad agrikultur (controlled environment agriculture, CEA). Systemet i form av en container ska användas för säker livsmedelsproduktion ombord på den internationella rymdstationen samt för framtida mänsklig utforskning av rymden. Heliospectras roll i projektet har varit att skapa en vattenkyld LED (Light Emitting Diode) lösning baserad på företagets väl ansedda expertis inom intelligent belysningsteknologi för växter.

Den nya lampan återspeglar till stor del fördelarna med LX60-serien, inklusive trådlös övervakning och spektralt kontrollsystem, jämn, bred fördelning av ljuset, och låga värmeutsläpp. Men kommer i ett mer kompakt format som ett resultat av dess vattenkylda lösning för värmeavledning. De första leveranserna av den nya lampan planeras för augusti / september.

– Vi är mycket privilegierad att arbeta i en sådan kreativ miljö med kunnig och drivna personer. Samarbetet ger oss värdefull information om alla aspekter av en kontrollerad agrikultur och hjälper oss att utveckla innovativa lösningar så att de kan tillämpas på större kommersiella marknader, säger Heliospectras CTO Anthony Gilley.

– Marknaden visar en ökad efterfrågan på förbättrad kontroll av odlingsmiljön och optimerad användning av resurser. För områden som saknar en ordentlig vattenförsörjning så som Mellanöstern, eller områden med förorenad mark och vatten som i Kina, kan CEA göra en enorm skillnad när det gäller att utnyttja resurser. Vattenkylda LED-lampor gör det möjligt för odlare att odla grödor på ett mer miljövänligt sätt, genom att återanvända värmen från lampan och därmed minska efterfrågan på ventilation, säger Staffan Hillberg, VD Heliospectra.

EDEN ISS är ett internationellt konsortium och en del av EDEN Initiative, ett forskningsprogram från tyska rymdinstitutet DLR Institute of Space Systems (ISS). Det är ett projekt som fått stöd från EU: s Horizon 2020, ett forsknings- och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 636501. Det övergripande målet för EDEN ISS initiativet är att anpassa, integrera och demonstrera odlingstekniker av grödor och driftprocedurer för säker, hållbar matproduktion ombord på den internationella rymdstationen och för framtida rymdprojekt.

Nästa steg i projektet blir att integrera och i stor utsträckning testa alla system som utvecklats av de deltagande medlemmar I DLRs anläggning i Bremen, tyskland. Den kompletta anläggningen kommer sedan att skickas I oktober 2017 till den tyska Neumayer III stationen i Antarktis för en verklighetssimulering och avslutas i februari 2019.

Göteborg, Sverige / SAN FRANCISCO, CA den 14 april, 2016