TIS, NOV 21, 2023 17:40 CET Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, har säkrat ett brygglån om sammanlagt 10 miljoner kronor från huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB. Det nya kapitaltillskottet, vilket tillförs Heliospectra omgående, säkerställer likviditet för att möta det rörelsekapitalsbehov bolaget har på kort sikt samt för att driva tillväxt i bolaget framöver.

Brygglånet möjliggör för företaget att förskottsbetala komponenter för produktionsorders och syftar till att säkerställa likviditet medan man väntar på förverkligade försäljningar. Kapitalet kommer också att tillåta företaget att påskynda den kommersiella planen för 2024 och driva tillväxt på strategiska marknader.

Heliospectra befinner sig i en spännande förändringsfas. Förutom ett omfattande kostnadsbesparingsprogram som avsevärt minskat företagets driftskostnader, har företaget lanserat ett flertal kundorienterade produkter på marknaden under 2022 och 2023. Detta inkluderar den nya MITRA X, MITRA X FLEX och den kommande CERES-plattformen, samt den nya helioCORE 2.0 som nyligen annonserades ut. Uppdateringen inkluderar en förbättrad DLI-algoritm som tar hänsyn till väderprognoser i realtid, energipriser och väderdata samt kommer med ett förbättrat användarvänligt gränssnitt och nya avancerade övervakningsfunktioner för odlare.

Nya helioCORE 2.0 tar ett betydande steg mot energioptimering och autonom odling i växthus och möjliggör för odlare att minska energikonsumtionen upp till 35% extra, utöver de besparingar som uppnås genom övergången från traditionell HPS-belysning till LED-belysning. Detta resulterar i en betydande minskning av driftskostnaderna för odlare.

– Under de senaste två åren har vi tagit betydande strategiska steg för att bli en pålitlig belysningspartner för kommersiella odlare och Agtech. Som ett resultat har vi en smidig och flexibel organisation samt en pålitlig och intelligent belysningslösning på plats. Detta har dock krävt omfattande investeringar och vi har därför avverkat vårt rörelsekapital snabbare än beräknat. Denna ytterligare kapitalinjektion kommer att hjälpa oss tills vi har förverkligat vår försäljningspipeline och möjliggör en snabbare kommersiell lansering på strategiska marknader. Vi kommer även kunna öppna vårt kontor i Nederländerna och säkerställa strategiska kundprojekt. Vi är därför tacksamma över att ha starka aktieägare som tror på företagets vision och de människor som arbetar inom företaget och är villiga att investera, säger Bonny Heeren, VD och tillförordnad CFO för Heliospectra AB (publ).

Utbetalning från långivarna kommer att ske omgående. Brygglånet löper med en årlig ränta om tolv procent och förfaller till betalning den 15 juni 2024.

Långivarna, vilka är Heliospectras tre största aktieägare, har ingått separata låneavtal med bolaget om följande belopp.

Långivare: Lånebelopp (SEK)
Weland Stål AB 6 032 953
Agartha AB   2 281 369
Corespring New Technology AB 1 683 984

Styrelsen bedömer att lånen har upptagits till marknadsmässiga villkor.

– Heliospectra har påbörjat en spännande resa av förändring, drivna av en ny VD och en strategisk vision som bär stor potential. Som styrelseordförande och representant för en av de huvudsakliga ägarna är jag entusiastisk över att se företagets framsteg och vi är övertygade om att detta brygglån kommer att vara ett avgörande steg mot att förverkliga vår gemensamma vision för framtiden, säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande för Heliospectra AB (publ) och representant för Corespring New Technology AB.

– Heliospectras engagemang för innovativ, högkvalitativ teknologi och hållbara lösningar resonerar djupt med våra egna värderingar på Weland Stål. Genom att tillhandahålla detta brygglån står vi sida vid sida med Heliospectra när de navigerar sin tillväxt- och transformationsresa inom intelligent belysningsteknologi för odling. Vi är stolta över att stödja ett annat svenskt företag i att uppnå sina mål och bidra till en ljusare och mer hållbar framtid, säger Staffan Gunnarson, VD på Weland Stål AB.