Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, vars aktie är listad på Nasdaq First North samt North American ADR, har utsett Redeye AB till ny Certified Adviser för Nasdaq First North från och med den 1 mars 2017.

Redeye är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Redeye fokuserar på sektorerna Tech och Life Science och tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, Certified Adviser, aktieanalys, investerarrelationer och mediatjänster.

Vi har lärt känna arbetslaget på Redeye AB väl och deras professionalism, kompetens och breda kunskap låg till grund för vårt val av dem som finansiella rådgivare”, säger Ali Ahmadian, VD. “Jag ser fram emot vårt samarbete när vi nu går in i nästa tillväxtfas av Heliospectras verksamhet och fortsätter tillhandahålla kommersiella odlare med innovativa LED lösningar.”

Redeyes analysavdelning inledde i slutet av 2015 bevakning av Heliospectra och har släppt tre rapporter om företaget – LED Lighting strikes growers”, “Leader in LED on Growth Track” och “Sowing the Seeds for Growth”. Samtliga rapporter kan laddas ner på Redeyes hemsida http://www.redeye.se/bolag/heliospectra.