(Göteborg, Sverige, 18 juni 2021, vid 14.30 CEST) – Heliospectra AB, världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager ett nytt återförsäljarpartnerskap med AllGreenHydroponics.com. Företaget specialiserar sig på odlingslösningar för privata och kommersiella odlare och kommer framöver representera Heliospectras marknadsledande LED-belysningslösningar och kontrollsystem för kontrollerade odlingsmiljöer.

AllGreenHydroponics.com är baserade i Sheridan, Wyoming, i USA och vänder sig till den nordamerikanska marknaden. De erbjuder specialiserade produkter och tjänster för kommersiella odlare, så att deras kunder kan utmärka sig genom högkvalitativa odlingsresultat oberoende av storleken på odling, plats att odla på eller tid på året.

– Vi på AllGreenHydroponics.com strävar efter att ge våra kunder de bästa och mest innovativa produkterna som finns på marknaden idag. Vårt partnerskap med Heliospectra kommer att vara en stor del av den framåtblickande innovation vi erbjuder, säger Trevor Reid, CEO, AllGreenHydroponics.com.

– Vi är glada över att se detta nya partnerskap växa fram. Vårt mål att erbjuda odlare den bästa teknologin och kundservicen på marknaden överensstämmer mycket väl med AllGreenHydroponics.com egna värden, kommentarer Scott Thornton GM i Nordamerika på Heliospectra. Vårt partnerskap kommer att göra det möjligt för oss att nå alla marknadssegment och erbjuda odlare, våra kunder, den exceptionella kvalitetsservice som de förväntar sig av oss, tillägger Thornton.

För mer information besök AllGreenHydroponics.com.