Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, har utsett Ali Ahmadian som Chief Commercial Officer. Ali kommer att tillträda posten den 14:e November 2016.

Ali Ahmadian ansluter till Heliospectra efter en tidigare post på Tetra Pak som Vice President av Miljö och Hållbara Lösningar för Asien och Oceania i Tetra Paks globala koncernledning och ledningsgrupp. På den posten var han delaktig i att etablera lönsamma nya marknader och genererade tvåsiffrig nettointäktstillväxt i hela regionen. Innan hans tid på Tetra Pak grundade och drev Ali företaget Abban Co som tillverkar vattenmättningsutrustning för hushåll, bevattning samt industri i Iran. Företaget har cirka 200 anställda med en årsomsättning på $10 millioner.

– Heliospectras olika kundsegment växer kraftigt och för att fokusera ännu djupare på försäljningstillväxt anställs Ali Ahmadian som Chief Commercial Officer. Ali har den erfarenhet, kompetens och drivkraft som krävs och han har under lång tid varit drivande i affärsutveckling, försäljning och att leda framgångsrika kommersiella team. Vi är därför mycket glada att kunna välkomna honom till Heliospectra. Säger Staffan Hillberg, VD för Heliospectra

Ali kommer att driva projekt för att utveckla Heliospectras kommersiella strategi. Han kommer även fokusera på att ytterligare stärka organisationen runt alla intäktsaktiviteter, inklusive att hitta nya intäktsströmmar och affärsmodeller.

– Denna möjlighet är fantastisk. Med tanke på den långsiktiga efterfrågan på inomhusodling ser jag stora möjligheter för framgångsrik kommersialisering. Heliospectra kan också framöver erbjuda fullständiga hållbara lösningar i partnerskap med andra aktörer. Jag ser väldigt positivt på Heliospectras utveckling på den internationella marknaden. Säger Ali Ahmadian. 

Göteborg 2016-11-09