(Göteborg, Sverige, 25th april 2023, kl: 15:10) – Antalet aktier i Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har ökat med 15 488 111 till följd av Bolagets företrädesemission av aktier, vilken styrelsen beslut om den 13 mars 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022 (”Företrädesemissionen”). Samtliga aktier i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktie (”BTA”) är fredagen den 28 april 2023.

I Företrädesemissionen, som avslutades den 6 april 2023, tecknades totalt 15 488 111 aktier, vilket Bolaget offentliggjorde den 11 april 2023. Samtliga tecknade aktier i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är fredagen den 28 april 2023. Avstämningsdag är onsdag den 3 maj 2023, varefter BTA:er omvandlas till aktier per fredagen den 5 maj 2023.

I dag, den 25 april 2023, finns det således totalt 122 037 585 aktier och lika många röster i Heliospectra. Aktiekapitalet har genom Företrädesemissionen ökat med 1 548 811,10 SEK och uppgår efter ökningen till 12 203 758,50 SEK.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.