Konsekvent högkvalitativ produktion året runt med HelioCORE kontrollsystem för belysning och integrerade intelligenta LED-belysningslösningar Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent LED-belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, byter namn på deras nyligen tillkännagivna kontrollsystem CORTEX till HelioCORE™, gällande från den 16 november 2017. Det nya kontrollsystemet för belysning introducerades i juli i år och kommer att vara tillgängligt för kommersiell försäljning under första kvartalet 2018.

Behovet av kontroll har ökat inom odlingsindustrin och odlare fortsätter att automatisera miljön i växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. HelioCORE kombinerar Heliospectra’s intelligenta LED-belysningslösningar – LX60-serien och LX50-serien – med sensorer och schemaläggning för dynamiska belysningsjusteringar i realtid. Odlare tillåts optimera verksamheten och på ett enkelt sätt övervaka och styra lampor och notifikationer genom mobiltelefonen, surfplattan eller datorn.

– Odlare kräver en pålitlig och beprövad lösning som direkt påverkar företagets resultat, samtidigt som den underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet, sade Ali Ahmadian, VD Heliospectra. HelioCORE ger företag ett oöverträffat kontrollsystem när det gäller att kontrollera skörden och produktionscyklerna med dynamiska, omedelbara belysningsjusteringar. Samtidigt som det ger en kostnadseffektiv användning av resurser.

HelioCORE är planerat att släppas första kvartalet 2018. Kontrollsystemet kommer då att erbjuda tre initiala kontrollmoduler:

DLI Controller: Sensorer tillåter växthusodlare att automatisera kompletterande belysning i växthus för att nå Daily Light Integral (DLI)-mål och på så sätt optimera plantornas tillväxt. Vidare kan odlare prioritera lampornas användning till tidpunkter då energikostnaderna är som lägst för minskade produktionskostnader.

On Target: Ger inomhusodlare möjlighet att styra konstanta Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD)-nivåer för att maximera fotosyntesen och optimera ljusintensiteten baserat på planta. Integration med sensorer ger växthusodlare möjlighet till dynamiska förändringar och automatisering baserat på förändringar i väder, årstid och andra naturliga ljusförhållanden.

Schedule: Automatisering och schemaläggning ger odlare möjlighet att förlänga fotoperioden eller inducera blomning för att påskynda skörd och förkorta produktionscykler. Odlare kan bygga ett robust bibliotek av belysningsstrategier och behandlingar för specifika grödor eller tillväxtstadie, både i kompletterande belysningsmiljöer eller i miljöer där lampan verkar som enskild ljuskälla, så som vid inomhusodling. 

För mer information om HelioCORE besök vår hemsida http://info.heliospectra.com/heliocore